Bindevævssygdomme

Bindevævssygdomme (inflammatoriske) er en heterogen gruppe af reumatiske sygdomme med flere fællestræk.

 

  • Alle organsystemer kan inddrages. I vekslende grad ses manifestationer fra led, muskler, sener, hud, lunger, nyrer, øjne, hjerte, nervesystem m.fl.
  • Vaskulit er almindeligt. 
  • Karakteristisk immunologiske fund i blodet er hyppigt.

 

Sygdommene diagnosticeres vha. klassifikationskriterier og omfatter primært

Rød lupus – Systemisk lupus erythematosus

Anti-fosfolipid syndrom

Systemisk sklerodermi

Sögren’s syndrom

Dermatomyositis/polymyositis m.fl.

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel