Betændelse i flere led [Kronisk polyartrit]

Betændelse i flere led [Kronisk polyartrit]

Betændelse i flere led (kronisk polyartrit) er defineret som værende af >6 ugers varighed.

 

Der kan være tale om protraheret forløb af en akut polyarthritis, men de hyppigste differentialdiagnoser vil være: Subakut og kronisk polyartrit. 

Differentialdiagnoser:

Inflammatoriske ledsygdomme
  – Reumatoid artrit
  – Psoriasisartrit
  – HLA-B27 associerede reaktive artritter
  – Enteropatisk artropati (ulcerøs kolit, Crohns sygdom, Whipples sygdom)
  – Krystalsynovit: arthritis urica, pyrofosfatartrit
  – Borreliose, Lyme disease

Inflammatoriske bindevævssygdomme
  – Systemisk lupus erythematosus
  – Mixed connective tissue disease
  – Sjögrens syndrom
  – Dermatomyosit/polymyosit
  – Progressiv systemisk sklerodermi
  – Polyarteriitis nodosa

Sarkoidose
Polyartikulær osteoartrose

Ved polyarthritis > 6 ugers varighed skal man altid tænke på Leddegigt (reumatoid artrit).

Diagnosen stilles på symmetrisk polyarthritis > 6 uger, symmetri, morgenstivhed af mere end en times varighed, IgM- RF i blodet, gigtknuder og knogleerosioner påvist ved røntgen, 4 af symptomerne skal kunne dokumenteres. Anti-CCP i blodet er meget specifikt for RA mens IgM-RF også ses ved kroniske lungesygdomme, bindevævssygdomme og kroniske infektioner. Røntgen forandringerne er sjældent til stede ved symptom debut. 

Psoriasisartrit er oftest asymmetrisk og oligoartikulær, men andre former med affektion af DIP-led, spondylartrit etc. forekommer. 80% har typiske psoriasisforandringer i hud og/eller negle.

Enteropatisk artrit er kendetegnet ved, at patienten har mb. Crohn eller Colitis ulcerosa, og tilstanden afficerer specielt benenes led, og der kan være spondylartrit. 

Man skal altid overveje muligheden for bindevævssygdom hvis der udover artritten er ekstraartikulære symptomer, (fx hududslæt, proteinuri, neurologiske symptomer, pleurit, perikardit).

I praksis kan bindevævssygdom udelukkes ved negativ ANA (SLE, diffus systemisk sklerodermi og Sjögrens syndrom.) Udredning og behandling af bindevævssygdom er ofte en specialist opgave.

Vaskulitsygdomme kan være sjældne differentialdiagnoser ved polyartrit fx kan polymyalgia rheumatica ligne reumatoid artrit.

Ved udredningen af arthritis bør man altid screene for D-vitamin mangel, hopo- eller hypertyreoidisme og hyperparatyreoidisme (Vitamin D, TSH og Ca++) da disse tilstande kan give artralgier.

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel