Knogleskørhed [Osteoporose]

Knogleskørhed [Osteoporose]

Osteoporose er en knoglesygdom, som skyldes at mængde og styrken af knoglevævet er væsentlig nedsat.


Årsag

Knoglevævet når maksimal omfang og styrke omkring 30 års alderen. Derefter er der aldersbetinget knogletab.

 • Arv
 • Lav vægt (BMI <19)
 • Tidligere lav-energi-fraktur
 • Tidlig menopause 
 • Systemisk behandling med glukokortikosteroider i >3 mdr. med doser sv.t. prednisolon >5 mg dgl. Alle patienter der sættes i prednisolon behandling med mere end 7,5 mg og forventet i mere end 1 måned bør gives profylaktisk behandling med kalk og D- vitamin som anført nedenfor.
 • Leddegigt
 • Nyresygdomme
 • Mb. Bectherew
 • Myelomatose
 • KOL
 • Tobaksrygning

Knogletabet accelereres af D-vitamin og Calcium mangel, kvindekøn, fysisk inaktivitet og østrogenmangel.

Kroniske sygdomme som  bl.a. Reumatoid artritis (RA),  stofskiftesygdomme, parathyreiodeasygdomme, maligne sygdomme, malabsorption, leversygdom, behandling med glukokortikoid kan udløse sekundær osteoporose.

Symptomer

Osteoporose er i sig selv asymptomatisk. Lavenergi frakturer og spontane frakturer giver selvfølgelig smerte. Hyppigs sammenfald i rygsøjlen (columna), lårhalsbrud (collum femoris) og håndledsbrud (colles-frakturer). Sammenfald  af ryghvirvler reducerer legemeshøjden og øger ryggens kyfoseri.

Hver 3. kvinde og hver 8. mand vil få knoglebrud, som skyldes osteoporose.


Diagnostik

Identifikation af risikofaktorer. DEXA scanning (dual energy X-ray absorptiometry) måler BMD (bone minetral density) som angiver knogledensiteten og graden af osteoporosen. Røntgen kan afsløre osteoporotisk fraktur. 


Udredning

Hb, bas. fosfatase, ioniseret calcium, TSH, S-kreatinin. Evt. supplere med PTH, 25-OH-D-vitamin.


Behandling

Forebyggelse med daglig fysisk aktivitet. Sikre sufficient tilførsel af calcium og D-vitamin. Ved risikofaktorer eller mangeltilstand gives daglig tilskud af 1000 mg. calcium og 20 μg D-vitamin.

Ved manifest osteoporose er bisfosfonat førstevalgspræparat. Østrogener, bisfosfonater og SERM (selektive estrogen receptor modulators) kan hæmme knogleresorptionen. Strontiumranelat virker både antiresorptivt og anabolt og kan anvendes som alternativ til bisfosfonat-behandling.

Tilskud til behandling søges i Lægemiddelstyrelsen.

Mindst 1 af følgende 3 kriterier være opfyldt:

 • Rtg. verificeret lavenergifraktur i hofte eller vertebrae med 20% eller mere
 • T-score ved knogledensitet (BMD) på < -2,5 tilsammen med en eller flere risikofaktorer
 • T-score ved knogledensitet (BMD) på 5 mg prednisolon dagl. i mindst 3 mdr.

Kilde: National Osteoporosis Guideline

Har du osteoporose kan med ny gratis app fra Sundhedsstyrelsen, Mine Knogler, blive styrket i at leve bedst muligt med sygdommen.

Se tillige kapitlet Hormoner og stofskifte – Osteoporose/knogleskørhed 

Patientinformation: Osteoporoseforeningen 


 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel