Hosterefleksen beskytter de nedre luftveje mod materiale og bidrager til at fjerne slim og fremmedlegemer


Årsager 

Lunger og luftveje
Rygning, luftvejsinfektioner, (inkl. Sinuitis, trakeitis og bronkitis), astma, KOL, TB, lungeemboli, bronkiektasier, tumorer, lungefibrose, sarkoidose, næse-polyp, lungefibrose, pleurasygdom og psykogen hoste.  
Overvej lungecancer hos rygere over 40 år.

Hjertesygdomme
Hjerteinsufficiens, lungeødem og pericarditis.

Andre årsager
ACE-hæmmere, gastroøsofageal reflux og intratorakal struma. Børn med hoste kan have fremmedlegeme i luftvejene. 
Se Obstruktion, mistanke om fremmedlegeme 


Udredning
 
Anamnese, stetoskopi, øre-næse-hals status, PEF-måling, røntgen af thorax, spirometri, NO i udåndingsluften, CRP og ekspektorat til mikrobiologisk diagnostik ved mistanke om infektion.

Behandling
 
Akut hoste (8 uger) bør undersøges for astma og KOL.  
Er der mistanke om spiserørskatar - reflukssygdom, bør en længerevarende behandling med proton-pumpehæmmer forsøges.
 
Langvarig tør irriterende hoste, f.eks. efter luftvejsinfektion kan behandles med eksempelvis Dexofan dextromethorphan (receptfri), Noskapin "DAK" tabletter (receptfri), Pectyl eller Kodein "DAK" Dog risiko for en del bivirkninger.
 
Effekt af slimløsende midler er svær at dokumentere.

Slimløsende
: Bromhexin "DAK" bromhexin (receptfri) eller Granon, Mucomyst, Mucolycin acetylcystein (receptfri).
 
 
 
 
 
 
 
 

Senest opdateret: 17. juli 2018