Lungebetændelse [Mycoplasma pneumoni]

Lungebetændelse [Mycoplasma pneumoni]

Lungebetændelse (kold) er en infektion i lungerne med Mycoplasma pneumoniae, som er en bakterie uden cellevæg.

Mycoplasma pneumoniae smitter ved dråbeinfektion og inkubationstiden er 2-3 uger.

Symptomer ved kold lungebetændelse:

Symptomerne er i starten influenzalignende med:

  • Betændelse i strubehovet (pharyngit)
  • Tør hoste
  • Let feber
  • Hovedpine
  • Forværres gradvist i løbet af en til to uger, til forskel fra Pneumokok pneumoni, som udvikles meget akut

Især større børn og yngre voksne rammes. 

Lungebetændelse behandles med makrolid antibiotika, hvilket bevirker at patienterne hurtigere bliver feberfrie.

Svære tilfælde forekommer dog også, især hos ældre. Her kan ses polyartrit, respirationssvigt og nervepåvirkning, herunder perifer neuropati og meningoencefalopati.


Symptomer ved almindelige lungebetændelse:

Den almindelige lungebetændelse skyldes ofte infektion med bakterien Streptococcus pneumoniae eller et influenzavirus. Risikoen for at få lungebetændelse øges, når man er forkølet, eftersom slimhinderne i næse og svælg beskadiges af det virus, som forårsager forkølelsen.

  • Høj feber
  • Kulderystelser
  • Hoste med slim
  • Vejrtrækningsbesvær

 

Udredning

Røntgen af thorax anses som ”gold standard” i pneumonidiagnostikken, da et positivt røntgen af thorax har høj specificitet for pneumoni. Infektionstal (leukocytter og CRP-forhøjelse) PCR teknikken muliggør sikker bakteriologisk diagnostik på biologisk materiale (ekspektorat eller podning fra halsen).

Alternativt påvises titre-stigning eller påvisning af IgM i blodet.

Lungebetændelse kan ramme personer i alle aldre. Størst risiko er blandt småbørn og personer over 65, samt personer som lider af kroniske sygdomme.

Behandling

Ofte ikke nødvendig.

Sugetabletter virker lindrende i halsen og indeholder desinficerende stoffer.

Ved påvist pneumoni og/eller medtaget almentilstand påbegyndes antibiotisk behandling med makrolider som førstevalg. Zitromax azithromycin gives især til børn, da compliance er god. Alternativt tetracyclin.

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel