Hoste

Hosterefleksen beskytter de nedre luftveje mod materiale og bidrager til at fjerne slim og fremmedlegemer.

Hoste opstår ofte i forbindelse med en almindelig forkølelse, som går over i en tør irritationshoste, og derefter en løsere og senere mere våd hoste.


Årsager
 

Lunger og luftveje

 • Rygning
 • Luftvejsinfektioner, (inkl. bihulebetændelse, luftrørssygdomme)
 • Akut bronkitis
 • Astma
 • KOL, TB
 • Lungeemboli, bronkiektasier, tumorer, betændelsestilstand i lungerne (sarkoidose), næse-polyp, lungefibrose, pleurasygdom
 • Psykogen hoste – nervøs hoste

Overvej lungecancer hos rygere over 40 år.

Hjertesygdomme

 • Hjertesvigt (hjerteinsufficiens)
 • Lungeødem
 • Hjertehindebetændelse (pericarditis)

Andre årsager

 • ACE-hæmmere
 • Gastroøsofageal refluxsygdom
 • Intratorakal struma

Børn med hoste kan have fremmedlegeme i luftvejene. 

 
Udredning

 
Anamnese, stetoskopi, øre-næse-hals status, PEF-måling, røntgen af brystkassen (thorax), lungefunktionsundersøgelse (spirometri), NO i udåndingsluften, CRP og ekspektorat til mikrobiologisk diagnostik ved mistanke om infektion.

Behandling

 
Akut hoste (8 uger) bør undersøges for astma og KOL.Kronisk Obstruktiv lungesygdom.
Er der mistanke om spiserørskatar (reflukssygdom), bør en længerevarende behandling med proton-pumpehæmmer forsøges.
 
Langvarig tør irriterende hoste, f.eks. efter luftvejsinfektion kan behandles med eksempelvis Dexofan dextromethorphan (receptfri), Noskapin “DAK” tabletter (receptfri), Pectyl eller Kodein “DAK” Dog risiko for en del bivirkninger.
 
Effekt af slimløsende midler er svær at dokumentere.

Slimløsende hostemiddel
: Bromhexin “DAK” bromhexin (receptfri) eller Granon, Mucomyst, Mucolycin acetylcystein (receptfri).
 
 
 
 
 
 
 
 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel