Sårbehandling

Sårbehandling med plastikkirurgi er hovedsagelig engageret i store og komplicerede sår, ofte som hjælp til andre specialer.

Kommandovejen går således fra andre specialer til plastikkirurgerne. I Århus har vi i mange år haft et fælles sårambulatorium for vanskelige sår fra alle specialer, så patienten ikke behøver at være vandrepokal.

Brandsår

Klinik for Plastikkirurgi og brandsår på Rigshospitalet og plastikkirurgisk afd. Z på Odense Universitetshospital har særlige faciliteter til brandsårsbehandling, varme- og isolationsstuer.

Afdelingerne modtager:

Patienter som skal have væskebehandling
  • Voksne > 15 % af legemsoverfladen
  • Børn > 10 % af legemsoverfladen
  • Patienter med forbrændinger som går hele vejen rundt om en kropsdel, så blodforsyningen perifert kan blive afbrudt
  • Patienter med mistænkte lungeforbrændinger
  • Forhør om el-forbrændinger og ætsninger.

På andre hospitaler er ressourcerne til brandsårsbehandling allokeret til skadestuen, ortopædkirurgi eller almenkirurgi. De plastikkirurgiske afdelinger kan ikke løfte opgaven uden ressourcer. Vedrørende ar efter brandsår, se under arkorrektion.

Decubitus

Patienter med paraplegi og og tetraplegi kan modtages på de plastikkirurgiske afdelinger som har specielle aflastningssenge. Landsdelsfunktion på RH, Odense og Århus. Patienterne skal have fjernet hele det trykskadede område, som har hæmmet blodforsyning på arterioleplan. Defekten skal rekonstrueres.

Patienterne heler langsomt og skal aflaste længe. Det er derfor ofte et krav, at de kan overflyttes til en lokal afdeling efter nogen tid. Af hensyn til belastningen ved plejen er der grænser for hvor mange, der kan indlægges af gangen. Jeg kender ingen privathospitaler som modtager sådanne patienter.

Der er ikke kapacitet til at behandle ordinære decubituspatienter.

Faciitis necroticans. Fournies gangræn.
Alt dødt væv skal fjernes akut. Ofte transplanteres.
Dissemineret intravasculær koagulation.
Overlever patienten ender det ofte med transplantationer, amputationer og evt. rekonstruktioner af dele af ansigtet.
Venøse ulcera.
Modtages i sjældne tilfælde via sårambulatoriet. Lipodermosclerotisk og ulcereret hud ekscideres og der delhudstransplanteres på fascien. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel