Tobak indeholder rigtig mange kræftfremkaldende stoffer

Tobak indeholder rigtig mange kræftfremkaldende stoffer

Hvis du er ung ryger, har du en højere risiko for at blive udsat for en lang række sygdomme allerede i ungdommen. Men det kan betale sig at stoppe med at ryge – jo tidligere jo bedre.

 

 

Selvom du holder op med at ryge som 30-årig, er risikoen for at dø af lungekræft næsten dobbelt så høj sammenlignet med ikke-rygere.

For kvinder er der derudover en øget risiko på 5 procent for at dø indenfor 12 år efter rygestop, altså i en ung alder sammenlignet med dem, der aldrig havde røget.

Det er resultaterne, fire danske forskere tilknyttet Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Bispebjerg-Frederiksberg Hospital kommer frem til i en statusartikel, der er publiceret i Ugeskrift for Læger.

“Rygning og tobak indeholder rigtig mange kræftfremkaldende og giftige stoffer, der giver nogle akutte skader allerede i ungdommen, men også varige mén, som kroppen ikke kan reparere igen. Det gælder især lungekræft,“ siger professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger, der er én af forskerne bag studiet.


En sikker sammenhæng

Charlotta Pisinger forklarer, at fordi forskerne har fulgt den samme gruppe af unge mennesker over længere tid, både rygere og ikke-rygere, kommer de frem til, at rygning fører til en dårligere lungefunktion. Også når der bliver taget højde for andre faktorer, der kan påvirke resultatet.

Rygning i ungdommen påvirker også kvinders fertilitet og mænds potens, så det kan blive sværere at få børn.

Desuden kan rygning føre til graviditetskomplikationer som for eksempel graviditet uden for livmoderen, og så kan rygning skade lungerne og hjertekar-systemet og føre til anden helbredsskade i en ung alder.

“Vi har set på den samlede evidens, og vi kan se, at der er en sikker sammenhæng ud fra de tal, der findes,” siger Charlotta Pisinger.

Men forskerne nævner ingen specifikke tal i deres statusartikel, for det er vanskeligt ifølge Charlotta Pisinger. Desuden var det ikke forskernes formål, da de har fokuseret på dødeligheden.

Skulle forskerne inkludere specifikke tal for hver af de ovenstående risikofaktorer, ville det kræve, at de indsamlede alle de specifikke studier, der undersøger dem og gennemgå dem for at lave en metaanalyse. ”Det ville være et kæmpestort arbejde, » siger Charlotta Pisinger.


Overraskende fund

Resultaterne kommer bag på Uffe Bødtger, der er lungemedicinsk overlæge på Næstved Sygehus og professor ved Syddansk Universitet. Han har ikke været med til at skrive statusartiklen, men har læst den igennem samt kigget på de citerede studier.

”Jeg arbejder med at udrede lungekræft i hverdagen, og jeg må erkende, at jeg er overrasket over de langtidskonsekvenser, der beskrives. Det er tankevækkende,” siger han til Videnskab.dk og tilføjer: “Det har været en ‘sandhed’, at har man været røgfri i 20 år, så har man en risiko på linje med baggrundsbefolkningen, men det bliver der talt imod her.”

Uffe Bødtger håber ikke, at artiklens fund fører til en ‘så er det jo også ligemeget-holdning’ og vil afholde rygere fra at lægge cigaretterne fra sig, hvis skaden jo alligevel er sket.
Det er aldrig for sent at stoppe med at ryge, slår han fast:

“Jeg håber, man anvender det til at sige, at det pinedød er vigtigt at stoppe med at ryge så tidligt som muligt. Jo før jo bedre.”

 

Kilde: Mette Mølgaard, Videnskab.dk
Foto: Shutterstock

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel