Inflammatoriske tarmsygdomme. Crohns sygdom. Colitis ulcerosa

Inflammatoriske tarmsygdomme. Crohns sygdom. Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa er en kronisk, uspecifik diffus slimhinde betændelse i større eller mindre dele af tyktarmen

Næsten altid med affektion af endetarm (rectum). Fjernelse af tyktarmen (colon) helbreder patienten.

Crohns sygdom er ligeledes en kronisk betændelsestilstand i tarmen

Sygdommen kan optræde segmentært i hele fordøjelseskanalen. Den typiske lokalisation er den nederste del af tyndtarmen og tyktarmen. Karakteristisk for Crohns sygdom er udtalt recidivtendens efter medicinsk og kirurgisk behandling.

 

 Årsag

Årsagen til inflammatorisk tarmsygdom er i princippet ukendt, men en hypotese om uhensigtsmæssig hyperfunktion af immunapparatet i tarmmucosa (slimhinde) udløst af eksogene faktorer hos genetisk disponerede støttes i nogen grad af eksperimentelle data.

Incidensen af inflammatorisk tarmsygdom er stigende, årsagen hertil kendes ikke. I Danmark er der ca. 25.000 patienter med sygdommene.

 

Symptomer 

De typiske symptomer ved colitis ulcerosa er blodig diaré, abdominalsmerter, ofte lokaliseret i abdomens venstre side (evt. i form af tenesmi rectales), feber, vægttab og symptomer udløst af ekstraintestinale manifestationer af sygdommen.

 

 Sygdomsdebut

  • Ved colitis ulcerosa kan det være akut med blodig diare og påvirket almentilstand eller mere snigende med diare og træthed.
  • Ved crohns sygdom er symptomerne ofte de samme som ovenstående, men abdominalsmerter, vægttab og feber er mere fremtrædende og patienterne kan præsentere sig med perianal fistelsygdom med sekretion og smerter, evt abscessdannelse.
  • Fælles for begge sygdomsenheder er en række ekstraintestinale manifestationer, ledsmerter (oftest uden obj. fund), irridocyklitis, episcleritis, erythema nodosum, pyroderma gangrænosa, og scleroserende cholangitis.

Man skal være opmærksom på diagnosen ved tilstande med længerevarende diare, abdominalsmerter, vægttab og lette biokemiske forandringer med anæmi, jernmangel og forhøjede inflammationsvariable. Infektion med patogene tarmbakterier og parasitter skal udelukkes.

Klinik

Den kliniske præsentation er varierende, alt afhængig af sygdomsudbredning. Ved udbredt sygdom i colon eller tyndtarm, fistel og abscessdannelse er patienten medtaget og vil have behov for indlæggelse.

Ved mistanke om proctit med upåvirket almentilstand kan patienten henvises til speciallæge i gastroenterologi eller sygehus.

Den primære diagnostiske aktivitet er udelukkelse af gastrointestinal infektion som årsag til problemstillingen.

Patienter med Crohns sygdom og terminal ileitis kan præsentere sig med højresidige abdominalsmerter og udfyldning i højre fossa iliaca. Colitis patienter har ikke sjældent venstresidige abdominalsmerter og tilsvarende udfyldning eller ømhed.

Diagnostik

Inflammatorisk tarmsygdom er en syndromdiagnose i hvilken der indgår symptomer, typiske endoskopiske fund, resultatet af histologisk undersøgelse samt udelukkelse af infektiøs genese til tilstanden.

Således gennemføres der supplerende til blodprøver og fæcesdyrkninger oftest i sygehusregi, coloskopi og røntgenundersøgelse/MR af tyndtarmen, evt. ultralyd eller CT af abdomen eller MR scanning til lokalisation af abcess/fistelmanifestationer.

Ved sygdom alene i colon kan det være vanskeligt at skelne mellem colitis og Crohn i ca. 10% af tilfældene.

Differentialdiagnoser

Primært infektiøse tilstande. Gastrointestinal cancer. Colon irritabile.

Behandling

Henvises til sygehus med særlig ekspertise og interesse, evt. til speciallægepraksis.

Flertallet af patienter i Danmark er tilknyttet en medicinsk afdeling. Behandlingen er både medicinsk og kirurgisk. Traditionel klassisk behandling indebærer anvendelsen af immunsuppression. Til colitis ulcerosa anvendes 5-aminosalicylsyre, steroid, evt. administreret som klysma eller suppositorier ved proctitis. Vedligeholdelsesbehandling med 5-aminosalicylsyre og sjældent immunsuppression med azathioprin.

Behandling med effektive immunsupprimerende biologiske lægemidler, som ved Crohns sygdom, vinder indpas i klinikken. Raterne for kolektomi er faldende, indtil for få år siden opereredes ca. 20% af patienterne, en del med efterfølgende tilbud om anlæggelse af J-pouch. Principperne for medicinsk behandling af Crohns sygdom er tilsvarende, dog har 5-amonosalicylsyre ikke nogen betydende effekt ved sygdommen.

Kirurgi ved Crohns sygdom gennemføres mhp afhjælpning af komplikationer (stenose/absces) og ved svær sygdomsaktivitet (colon).

Ny medicinsk behandling med anti- TNF-alfa-antistof anvendes i stigende grad til begge indikationer, også som vedligeholdelsesbehandling. Anti-TNF-alfa antistof, Remicade eller Humira, er også effektivt til behandling af perianale fistler ved Crohns sygdom.

 

Vil du vide mere: Colitis-Crohn Foreningen  

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel