Atypisk sygdomspræsentation

Atypisk sygdomspræsentation

Atypisk sygdomspræsentation viser sig ved at symptomerne og afledte konsekvenser hos ældre fremtræder anderledes end hos yngre voksne.

 

Sygdomme er gennem århundreder beskrevet i litteraturen med angivelse af typiske symptomer og kendetegn for hver enkelt sygdom. Som regel er det beskrevet, hvorledes sygdommene ytrer sig hos yngre snarere end hos ældre biologisk svækkede patienter.

Man arbejder derfor i geriatrien med begrebet atypisk sygdomspræsentation. Hermed menes, at symptomerne og afledte konsekvenser hos ældre fremtræder anderledes end hos yngre voksne. 

Uspecifikke sygdomstegn

Kan være træthed, svækkelse, nedsat væske- og madindtagelse, delirium, psykomotorisk uro, angst, fald, tab af funktionsevne i en grad som gør, at pårørende eller hjemmeplejen kan fornemme, at der er ”noget galt”.

Behandling: Når man står over for en svækket patient med uspecifikke symptomer, er nøglen til at komme videre i retning af en diagnose at gøre brug af parakliniske undersøgelser. I akutte situationer kan det være nødvendigt at indlægge på hospital for at få en blodprøvescreening og relevant anden paraklinik i form af f.eks. røntgen eller ultralyd.

Det er ikke godt nok alene at afhjælpe afledte funktionstab ved at skaffe patienten en midlertidig plads i en plejebolig, hvis ikke man er sikker på diagnosen, som har bevirket funktionstabet.

Specifikke symptomer


Kan være maskerede eller helt mangle samt være underrapporterede.

  • Feber: Immunresponset kan være svækket, således at en infektion ikke afstedkommer en typisk grad af temperaturforhøjelse. Hos patienter med tidligere apoplexia cerebri kan temperaturstigning helt udeblive.
     
  • Smerter: Man kan opleve store perforerede ventrikelulcera uden smerteklage overhovedet og med manglende eller nedsat peritonealreaktion samt psykomotorisk uro pga. urin retention, som kan være sekundær til obstipation. I det hele taget fremtræder ”det akutte abdomen” mindre dramatisk i sin symptomatologi, hvorfor man bør have en lav tærskel for at tage en røntgenoversigt over abdomen.

  • Såkaldt ”stumpt” (AMI) blodprop i hjertet kaldes også akut myokardieinfarkt, og (AKS) Akut koronart syndrom er hyppigt forekommende alene ytrende sig ved f.eks. åndenød eller træthed. Ældre kan også opfatte smerter som et led i den normale aldring, eller de kan have en høj tærskel for at tage medicin overhovedet, hvorved den enkelte ældre patient hæmmes i sine daglige gøremål.

  • Depression: Ældre klager ikke så meget over nedtrykthed eller nedsat grundstemning, måske fordi de opfatter følelsen som et led i den normale aldringsproces. De depressive symptomer kan være vage eller maskerede med somatiske klager, ængstelighed eller indre uro.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel