Geriatrisk rehabilitering

Geriatrisk rehabilitering

Den samlede geriatriske rehabilitering arbejder med en række nøglebegreber

 • Multimorbiditet: Ældre patienter har ofte flere kroniske og/eller akutte sygdomme på samme tid, der interagerer med hinanden. På grund af nedsat reservekapacitet i de forskellige organer kan en sygdomsproces i ét organ belaste et andet organ i en sådan grad, at der opstår symptomer herfra. F.eks. kan en lungebetændelse medføre hjertesymptomer, som så helt kan dominere det samlede sygdomsbillede.

   

 • Funktionsevne: Deles op i den fysiske, kognitive, og emotionelle funktionsevne, som søges kvantificeret ved brug af skalaer som f.eks. Barthel indeks (ADL funktion), Timed Up and Go (fysisk funktionsevne), MMSE (kognitiv funktionsevne) og Geriatric Depression Scale (emotionel funktionsevne).

   

 • Holisme: Er en erstatning for apparatfejlsmodellen. Holismens idégrundlag er at betragte fænomener som helheder snarere end sammensatte enkeltdele. Det kan være, at en patient med lungebetændelse primært bekymrer sig om, hvorledes det skal gå efter udskrivelsen, og at behandlingen med antibiotikum i sig selv for patienten er noget sekundært og selvfølgeligt.

   

 • Tværfagligt samarbejde: Foregår sammen med sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, neuropsykolog, bandagist, fodterapeut og diætist.

   

 • Tværsektorielt samarbejde: Foregår mellem hospitalspersonale og kommunalt sundhedspersonale samt institutioner.

   

  Se tillige kapitel: Hjemmesygeplejen

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel