Geriatriens begrebsapparat og termer

Geriatriens begrebsapparat og termer

Geriatriens begrebsapparat og termer handler om at vende en negativ udvikling til en positiv.

Hvad kendetegner det geriatriske speciale? 

Hvis man skal udtrykke det kort, handler geriatri om at vende en negativ udvikling til en positiv.

Sygdom medfører funktionstab med en social konsekvens til følge jvf. figur 1.

Omvendt kan man ved at intervenere i ét, to eller gerne alle tre delområder på samme tid ”vende udviklingen” til en positiv spiral.

Det er principielt aldrig for sent at påbegynde en fysisk genoptræning af muskelvæv, som måske gør, at man akkurat kan rejse sig fra siddende til stående stilling, som bevirker, at man kan gå uden for boligen eller på toilettet.

Tilsvarende medfører sociale tiltag, at man f.eks. kan forebygge sociale sammenbrud og derved hindre uhensigtsmæssige indlæggelser på hospital.

Geriatriens begrebsapparat og termer

Figur 1: Geriatrisk rehabilitering. Sideløbende foretages udredning og behandling inden for hvert af de tre delområder.

Geriatri

Betyder læren om alderdommens sygdomme og deres helbredelse. Geriatri er funderet i en naturvidenskabelig grundopfattelse. Den er evidensbaseret, og for hver enkelt patient, tages der udgangspunkt i at stille diagnose(r) efter WHO ´s ICD-10 klassifikation.

Diagnoserne er arbejdshypoteser for, hvorledes de afledte funktionstab bedst afhjælpes, således at den negative sociale konsekvens minimeres.

Geriatere er uddannede som brede interne medicinske læger, der på hospitalerne har adgang til at bede om assistance inden for alle organ- og grenspecialiserede områder.

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel