HPV-vaccination

HPV-vaccination er del af børnevaccinationsprogrammet for piger

Livmoderhalskræft er del af et biologisk kontinuum, der starter med infektion af livmoderhalsen med Human Papilloma Virus (HPV), som kan udvikles til en blivende infektion, der kan give anledning til celleforandringer (dysplasi) og siden eventuelt invasiv cancer.

Infektion med HPV er overordentlig hyppig (ca. 80% af alle), men progression til livmoderhalskræft er meget sjælden (ca. 400 tilfælde årligt) Langt de fleste tilfælde af HPV-infektion helbredes således spontant.

Celleforandringer i livmoderhalsen og livmoderhalskræft skyldes helt overvejende infektion med HPV-typerne 16, 18, 33, 35 eller 45; typerne 16 og 18 er ansvarlig for ca. 70% af tilfældene.

Infektion med typerne 6 og 11 er årsag til op mod 90% af tilfældene med kondylomer. Vaccination mod HPV giver god immunitet, mindsker incidensen og prævalensen af HPV-smittede og mindsker risikoen for HPV-relaterede celleforandringer og kondylomer.

HPV-vaccination kan gives i alle aldre til såvel kvinder som mænd. Der er imidlertid ingen dokumentation for, at vaccinen har effekt på forekomsten af sygdom hos personer der allerede inficeret med HPV, hvorfor vaccination anbefales før seksuel debut, i praksis i puberteten.

HPV-vaccination er del af børnevaccinationsprogrammet for piger. Det anbefales, at piger bliver vaccineret som 12-årige, fordi vaccinen kun virker, hvis man ikke allerede er smittet med de HPV-typer, den beskytter imod. Derfor bør man blive vaccineret før seksuel debut.

Det kan dog også have en effekt at blive vaccineret, selvom man allerede er seksuelt aktiv. Det skyldes, at man ikke nødvendigvis er blevet smittet med en eller flere af de HPV-typer vaccinen beskytter imod. Der gives ikke tilskud til HPV-vaccine for personer, der ikke er omfattet af dette børnevaccinationsprogram, ej heller til vaccination givet før programmet starter.

I børnevaccinationsprogrammet anvendes den 9-valente HPV-vaccine, der forebygger 90 % af de typer af HPV, der giver livmoderhalskræft samt præmaligne genitale læsioner og kønsvorter, som følge af infektion med HPV-typerne 6, 11, 16 og 18.


Vaccinationsprogram

HPV-vaccination udføres normalt hos den praktiserende læge. Piger skal vaccineres to gange, hvis de får første vaccination, før de fylder 15 år. Der skal gå mindst 5 måneder mellem 1. og 2. vaccine. Der anbefales tre vaccinationer til piger der har fået anden vaccination mindre end fem måneder eller mere end 13 måneder efter den første vaccination.

Ligeledes skal piger, der er fyldt 15 år ved første vaccination have tre vaccinationer. Uanset hvilket program der følges anbefales programmet afsluttet indenfor et år; ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt.

Man kan blive vaccineret hos egen læge samt på AIDS-Fondets checkpointklinikker i Aarhus, Odense og København.

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel