Akut lymfatisk leukæmi [ALL] Akut myeloid leukæmi [AML]

Akut lymfatisk leukæmi [ALL] Akut myeloid leukæmi [AML]

Akut lymfatisk leukæmi [ALL] også kaldet blodkræft, hvor en bestemt type hvide blodlegemer, lymfocytter, formerer sig ukontrolleret.

Ondartet omdannelse af myeloid stamcelle ved akut myeloid leukæmi (AML) eller lymfoid stamcelle ved akut lymfatisk leukæmi (ALL) med manglende udvikling til modne celler. 

AML kan være primær, eller den kan være sekundær ved omdannelse fra anden blodsygdom eller forudgående behandling med stamcellebeskadigende kræftmedicin (cytostatika).

 

Årsag

Genesen til ALL og primær AML er ukendt.

Sekundær AML kan skyldes enten ustabile kromosomer efter skadelig bestråling af stamceller, det kan skyldes særlig kemoterapi, eller det kan opstå som følge af en anden blodsygdom.

I sjældne tilfælde opstår AML som følge af nedarvede sygdomme (fx mongolisme eller Fanconianæmi).

Udsættelse for benzen (boreplatforms- og raffinaderiarbejdere) og rygning øger risikoen for AML.

Symptomer

Symptomerne kan udvikles forskelligt, lige fra udelukkende blodmangel udviklet over måneder ved AML, og til kort udvikling med nattesved, madlede, vægttab og medtaget almentilstand.

Vækst i knoglemarven giver specielt hos børn undertiden knoglesmerter.

Ved AML og sjældnere ALL ses ved meget højt antal hvide blodlegemer (højt leukocyttal) ofte symptomer fra lungerne og centralnervesystemet med åndenød og hjernepåvirkning.

Klinik

Undertiden bliver patienten akut syg med infektion/blodforgiftning, blødninger og blodmangel. Eventuelt observeres kun blodmangel eller blødninger. Ved ALL mærkes ofte forstørrede lymfeknuder, milt og lever.

Diagnostik

Hvis lægen har mistanke om akut leukæmi, skal patienten indlægges samme dag på afdeling for blodsygdomme (hæmatologisk afdeling).

Den kliniske tilstand med symptomer på infektion, sepsis og/eller blødning er ofte grund til akut indlæggelse uden yderligere lægeundersøgelse.

På hospitalet foretages en lang række blodprøver, der peger på diagnosen. Knoglemarvsundersøgelse afklarer diagnosen endeligt.

Behandling AML

Yngre patienter under 60-70 år gennemgår intensiv kemoterapi over ca. 4 måneder. I visse tilfælde foretages knoglemarvstransplantation, der dog kun virker, hvis knoglemarven er blevet normal ved kemoterapi. 

Ældre patienter tåler ofte behandlingen dårligt, hvorfor en afventende holdning eller mild tabletbehandling tjener patienterne bedst. Femårsoverlevelsen ved AML er for yngre < 60 år 30-40% og for ældre 5-10%.


Behandling ALL

Børn og yngre patienter (< 30-40 år) gennemgår intensiv kemoterapi over ca. 24 måneder. Ved særlige, udsatte kromosomforandringer eller ved langsom virkning af behandlingen, foretages knoglemarvstransplantation, hvis knoglemarven er blevet normal ved kemoterapi.

Femårsoverlevelsen er 80-90 % for børn og yngre < 30-40 år. 
Hos midaldrende falder langtidsoverlevelsen til 20-30 % og for ældre til 5 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel