Primær trombocytose/reaktiv trombocytose

Primær trombocytose/reaktiv trombocytose

Primær trombocytose/reaktiv trombocytose viser sig med forhøjet antal blodplader (trombocytter) i blodet.

 

Årsag

  1. Som led i en primær blodsygdom med forøgelse af bloddannende stamceller i knoglemarven, der har bevaret evnen til at danne blodplader. Der kan være tale om flere forskellige sygdomme (essentiel trombocytose, polycytæmia vera, idiopatisk myelofibrose og kronisk myeloid leukæmi).
  2. Reaktiv trombocytose: Langt hyppigere kan sygdommen skyldes kræftsygdom (eventuelt skjult), jernmangel, hæmolytisk anæmi og en række betændelsessygdomme, f.eks. infektioner, gigtsygdomme og tarmbetændelse.


Symptomer

Ved primær trombocytose: Se: Kronisk myeloid leukæmi (CML). Ved mistanke herom henvises til afdeling for blodsygdomme (hæmatologisk afdeling).

Ved reaktiv trombocytose er symptomerne præget af den tilgrundliggende sygdom. Ved særlig mistanke om kræftsygdom undersøges for dette.

Udredning

Der tages en række blodprøver, herunder prøver der kan belyse mistanken om tilgrundliggende sygdom. 


Behandling

  1. Ved primær trombocytose: Enten observation uden behandling eller særlig medicinsk behandling.
  2. Ved reaktiv trombocytose forsvinder trombocytosen ved behandling af grundlidelsen. 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel