Primær polycytæmi – sekundær polucytæmi – relativ polycytæmi

Primær polycytæmi – sekundær polucytæmi – relativ polycytæmi

Primær polycytæmi viser sig ved forhøjet antal af især røde blodlegemer i blodet.

 

  1. Ved primær polycytæmi ses ofte samtidig forhøjet antal blodplader (trombocytose) og hvide blodlegemer (leukocytose) – kaldes tilsammen også pancytose.
  2. Ved sekundær polycytæmi ses alene forhøjet antal røde blodlegemer (erytrocytter) i blodet.
  3. Relativ polycytæmi defineres ved normal mængde røde blodlegemer (erytrocytter), men nedsat mængde blodplasma, hvorfor laboratorieværdierne for antallet af røde blodlegemer og for de røde blodlegemers volumenandel (hæmatokrit) er forhøjede.


Årsag

  1. Som led i primær blodsygdom (polycytæmia vera) med bloddannende stamceller, der har bevaret evnen til at producere både erytrocytter, leukocytter og trombocytter.
  2. Den hyppigste årsag til polycytæmi, hvor der alene er forhøjet antal røde blodlegemer, ses især ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), ved visse hjertemisdannelser, efter ophold i bjerge og ved visse nyresygdomme.
  3. Relativ polycytæmi med nedsat plasmavolumen og dermed forhøjet andel af røde blodlegemer ses ved dehydrering (vandmangel), behandling med vanddrivende midler (diuretika) og blodtrykssygdom.

Symptomer ved polycytæmi 

Forhøjet antal røde blodlegemer forekommer ofte uden symptomer, men kan begynde med blodpropper, hovedpine, føleforstyrrelser, hudkløe, mavesmerter og tegn på øget stofskifte (vægttab, svedtendens og almen svækkelse).


Klinik

Rødmosset ansigt og ”røde øjne”. Hvor tilstanden begynder med blodpropdannelser ses symptomer fra de berørte organsystemer, f.eks. blodprop i hjertet eller hjernen, blodprop i arme/ben eller i maven. Ofte kan milten føles forstørret (splenomegali).


Udredning

Der udspørges om tobaksmisbrug, måles iltmætning i en finger og tages en række blodprøver. Der ses tit jernmangel, evt. på grund af let maveblødning.


Behandling

Åreladning, som eventuelt kan foregå hos egen læge i samarbejde med afdeling for blodsygdomme (hæmatologisk afdeling). Der gives medicinsk behandling, som afhænger af alderen og tidligere blodpropper. Desuden rådes man til at undgå vitamintabletter, der indeholder jern.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel