Daglig indtag af mejeriprodukter kædes sammen med sænket dødelighed

Daglig indtag af mejeriprodukter kædes sammen med sænket dødelighed

Fede mejeriprodukter kædes sammen med sænket dødelighed

Fede mejeriprodukter kædes sammen med sænket dødelighed

 

Et nyt, stort befolkningsstudie viser, at der kan være en sammenhæng mellem et højt indtag af mejeriprodukter og en lavere risiko for hjertekarsygdomme og tidlig død. 

Men flere studier skal vise det samme, før det kan anbefales at indtage meget mælk, yoghurt og ost med høje fedtprocenter, understreger forskere.

En dansk forsker er dog tilbageholdende med at erklære sig enig i studiets konklusion:

“Det er et stort studie, og det stemmer meget godt overens med, hvad den øvrige forskning viser. Det nye er, at det ifølge studiet også gælder de fede mejeriprodukter. Jeg mener dog, det vil kræve flere, store undersøgelser, før vi kan konkludere det,” siger Kjeld Hermansen, der er klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medicin – Diabetes og Hormonsygdomme på Aarhus Universitet.

Studiet er foretaget i 21 lande

Studiet, der netop er udkommet i det anerkendte tidsskrift The Lancet, har fulgt indtaget af mejeriprodukter hos 136.385 mennesker i 21 forskellige lande.

I perioden mellem 1. januar 2003 til 14. juli 2018, hvor undersøgelsen foregik, var der 6.796 dødsfald og 5.855 tilfælde af alvorlige hændelser relateret til hjertekarsygdomme hos forsøgsdeltagerne.

Og her viste det sig altså, at de personer, der spiste eller drak mange mejeriprodukter, fik færre hjertekarsygdomme og havde en lavere dødelighed end de personer, der fik få eller ingen mejeriprodukter.

På grund af studiets design kan forskerne dog kun se en korrelation – dermed kan de ikke være sikre på, om det virkelig var mejeriprodukterne i sig selv, der gav den positive effekt.

Der kan være mange forskellige årsager

Forskerne har spurgt personerne i undersøgelsen om deres kostvaner ved starten af forsøget og efter i gennemsnit 9 år fulgt op på, om de adspurgte døde eller fik hjertekarsygdomme.

Deltagerne blev opdelt i fire kategorier. De, der spiste:

1. Ingen mejeriprodukter

2. Under en portion om dagen

3. 1-2 portioner om dagen

4. Over 2 portioner om dagen

Blandt dem, der ikke spiste mejeriprodukter, var dødeligheden 5,4 procent, mens dødeligheden var 3,4 procent i gruppen, der spiste flest mejeriprodukter.

Samtidig var forekomsten af hjertekarsygdomme 4,9 procent i gruppen, der ikke spiste mejeriprodukter, mens den var 3,5 procent i gruppen, der spiste flest mejeriprodukter.

“Men der er for eksempel ikke taget højde for, om de her mennesker dyrker mere motion, eller om der kan være andre årsager, som spiller ind,” fortæller Kjeld Hermansen.

Svensk professor: Der er ikke konsensus på området

Mejeriprodukter er i det hele taget et omdiskuteret emne, fortæller Karl Michaëlsson, der er professor ved Department of Surgical Sciences på Uppsala Universitet i Sverige.

“På tværs af forskningen er der ikke noget, der peger entydigt på, om mælk er sundt eller ej,” siger han.

I 2014 udgav han et studie i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal, hvor han konkluderede, at tre glas mælk om dagen var forbundet med en øget dødelighed blandt forsøgsdeltagerne. Altså, næsten det stik modsatte, af de nye studie her.

Kilde: Asbjørn Mølgaard Sørensen, Videnskab 
Foto: Shutterstock) 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel