Forstoppelse er øget interval mellem defækationer, f. eks. mindre end to afføringer ugentligt og ændret konsistens af afføringen.


For sen eller ufuldstændig tømning af fast eller hård afføring 


Årsag

I forhold til årsag skelnes mellem kronisk forstoppelse (obstipation) og kronisk symptomatisk forstoppelse. 

Kronisk forstoppelse (obstipation), er en delmængde af patienterne med funktionel dyspepsiIBS. Irritable tyktarm,

dog uden at de præsenterer sig med diare. Det ligger heri at årsagen ikke er kendt.

Årsagen til kronisk symptomatisk obstipation er mange, colonsygdomme, luminal og extraluminale, gynækologiske lidelser, endokrine og metaboliske sygdomme, diabetes og hypothyroidisme, anvendelse af medikamina, immobiliserende sygdomme som apopleksi, rygmarvsskade og sclerose.


Diagnostik

Grundig objektiv undersøgelse af abdomen samt vurdering af mulige endokrine, metaboliske og neurologiske lidelser. Afføringshyppighed - og evt. afføringsmængde, objektiv registreret ved flere døgns fæcesopsamling - registreres i dagbog.

Herunder relevante blodprøver samt hæmocult x 3. Ano-rektaleksploration og ano-rektoskopi er vigtigt, såfremt disse er inkonklusive, kan der suppleres med sigmoideoskopi, koloskopi eller radiologisk oversigt over abdomen med eller uden kontrast.


Behandling

Retter sig mod den tilgrundliggende årsag ved symptomatisk obstipation, når dette er muligt. Retningslinierne er i øvrigt omlægning af kosten, fibertilskud, evt. laxantia.

Osmotisk virkende midler, Magnesia og Movicol, der udøver sin funktion ved at ikke absorberet magnesium ved osmose øger vandindholdet i tarmen og dermed virker lakserende. Samme virkninsmekanisme har laktulose, der hos nogle i udtalt grad fermenteres af colonfloraen og derved giver anledning til meteorisme.


Midler der virker på tarmmotorikken

Kan anvendes ved akut obstipation og til tarmtømning ved fx radiologiske eller endoskopiske undersøgelser. Bør kun anvendes ved sværere tilfælde af kronisk obstipation og i kombination med osmotisk virkende præparater.

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 12. oktober 2018
Cookies er med til at gøre din oplevelse på hjemmesiden endnu bedre. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du brugen af cookies.
Ok