Erstatning

Erstatning for skader ​i forbindelse med behandling

Du kan søge erstatning i Patienterstatningen, hvis du mener, at der er sket enskade under en undersøgelse eller behandling, ved deltagelse i biomedicinske forsøg, eller hvis du har været donor.

En sundhedsperson, som bliver bekendt med en skade, som eventuelt kan give ret til erstatning, skal bistå dig med at anmelde skaden. 

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning behandler anmeldelser om erstatninger fra patienter, der er blevet behandlet af autoriserede tandlæger. 

Patienterstatningen behandler anmeldelser om erstatning fra patienter, der er blevet behandlet af autoriserede sundhedspersoner, både i det offentlige og private sundhedsvæsen.

 

Sådan anmelder du en skade

Patientvejlederen kan vejlede og hjælpe dig med at udfylde anmeldelsesskemaet til patienterstatningen. Du kan også bede patientvejlederen om at sende anmeldelsen for dig.

 

Frister for anmeldelse af skader 

  • Til Patienterstatningen
  • skader indtrådt den 1. januar 2007 eller senere skal anmeldes inden for 3 år efter, du har fået kendskab til skaden.
  • skader indtrådt før den 1. januar 2007 skal anmeldes inden for 5 år efter, du har fået kendskab til skaden.

Til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning

  • skader skal anmeldes inden 3 år efter, at du har fået kendskab til skaden.

Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år fra skadedatoen for alle skader, uanset om du har haft kendskab til skaden eller ej.

Udbetaling af erstatning – kreditorbeskyttelse

Hvis Patienterstatningen tilkender dig erstatning, har du mulighed for at få nogle erstatningsbeløb beskyttet mod kreditorer.

Det drejer sig om

  • godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne
  • godtgørelse for svie og smerte, som tilkendes sammen med godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne
  • erstatning for forsørgertab, begravelsesudgifter og overgangsbeløb

Kreditorbeskyttelse forudsætter, at erstatningsbeløbet holdes klart adskilt fra din øvrige formue, fx ved at erstatningsbeløbet indsættes på en særskilt konto og altså ikke på din NemKonto. Du skal henvende dig i din bank, hvis du ønsker at oprette en særlig konto til de beløb, der skal kreditorbeskyttes.

Hvis du er tilkendt en erstatning og ønsker kreditorbeskyttelse, skal du kontakte patienterstatningsteamet i Enhed for Sundhedsjura på telefon 20 23 90 01

Ankemulighed

En afgørelse fra Patienterstatningen kan ankes til Ankenævnet for Patienterstatningen. En afgørelse fra Tandlægeforeningens

Tandskadeerstatning kan ankes til Tandskadeankenævnet. Dette skal ske inden for 3 måneder efter du har modtaget afgørelsen.

Ankenævn for Patienterstatningen kan fx beslutte at ændre et afslag til en anerkendelse, forhøje eller nedsætte en erstatning eller beslutte at en allerede tildelt erstatning skal bortfalde.  

Du skal være opmærksom på, hvis Ankenævnet beslutter, at en allerede tildelt erstatning skal bortfalde, skal du betale erstatningen tilbage.

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel