Patientvejleder

Patientvejleder

Patientvejlederne vejleder om patientrettigheder, informerer om regler for frit og udvidet frit sygehusvalg og meget mere 

Som patient eller pårørende er du velkommen til at kontakte patientvejlederen på hospitalet, hvis du har brug for information eller vejledning i mødet sundhedsvæsenet.

Er du indlagt, kan du få besøg i afdelingen. Du kan evt. bede personalet formidle kontakten.

Tavshedspligt

Du kan henvende dig anonymt og uforpligtende. Patientvejlederen har tavshedspligt. Hvis afdelinger eller andre skal inddrages eller spørges som led i din henvendelse, sker det kun efter aftale med dig.

Patientvejlederen kan:  

  • Give generel information om sundhedsvæsene
  • Informere og vejlede om de rettigheder, du har som patient
  • Hjælpe med at udrede misforståelser mellem dig og sundhedsvæsenet
  • Informere og vejlede om de muligheder, du har for at klage, søge erstatning og indrapportere utilsigtede hændelser
  • Hjælpe med at udforme og videresende skriftlige klager og anmeldelse af erstatningskrav
  • Give information om reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg og udredningsret, herunder om ventetider
  • Give information om reglerne om maksimale ventetider for livstruende sygdomme
  • Informere og vejlede om reglerne for transportInformere og vejlede om reglerne for behandling i udlandet, herunder EU-reglerne

 

Udredning af misforståelser

Personalet er normalt de nærmeste til at hjælpe, vejlede og besvare spørgsmål, men har du som patient eller pårørende brug for at tale med en uvildig person, kan du henvende dig til patientvejlederen.

Hvis du ønsker en personlig samtale med patientvejlederen, kan du ringe og aftale en tid.

Hvis patientvejlederen på dit hospital ikke træffes, er du velkommen til at kontakte enhver af Region Hovedstadens patientvejledere.

Det danske sundhedsvæsen består af 5 regioner. 

Find flere informationer i din region:

Se oversigt over patientvejledere i

Region Hovedstaden

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland  


Sygehusvalg

Er du allerede henvist til et hospital, og har du spørgsmål om ventetider, frit sygehusvalg eller om muligheden for undersøgelse eller behandling på privathospital efter reglerne om udredningsretten og udvidet frit valg, kan du kontakte:

Rådgivning om Sygehusvalg i Enhed for patientvejledning på tlf. 38 64 99 00 eller skrive via Mit sygehusvalg

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel