Sygehusbehandling i udlandet

Sygehusbehandling i udlandet

​​Her kan du læ​​se om dine mulighe​​​​der for at få dækket udgifter til sygehusbehandling i andre EU-/EØS-lande efter EU-retten (patientmobilitet).​​

Planlagt sygehusbehandling

I visse tilfælde kan du få din udgift til planlagt sygehusbehandling i et andet EU-/EØS-land helt eller delvist refunderet af regionen.

Regionen refunderer et beløb, der svarer til, hvad samme eller lignende behandling koster i det offentlige sundhedsvæsen her i landet. Det er en betingelse, at du er henvist til behandlingen, hvis det er en behandling, som her i landet kræver henvisning.

I visse tilfælde er det et krav, at du har en forhåndsgodkendelse, før du påbegynder behandlingen. Det gælder følgende:

1) Behandlinger som er specialfunktioner

2) Behandlinger som kræver hospitalsindlæggelse i mindst én nat

3) Behandlinger, som fremgår af Sundhedsstyrelsens liste. Der er dags dato ikke anført behandlinger på denne liste.

Selvom en behandling ydes af en praktiserende læge i udlandet, vil et tilskud kræve forhåndsgodkendelse i Danmark, hvis der er tale om en behandling, som i Danmark alene kan ydes som sygehusbehandling, og hvis en af ovenstående betingelser er opfyldt.

Regionen kan afslå at give forhåndsgodkendelse, hvis du i Danmark fx kan tilbydes rettidig behandling på egne sygehuse, andre offentlige sygehuse, samarbejdssygehuse eller aftalesygehuse.

Hvis du er i tvivl, om din planlagte behandling i udlandet kræver forhåndsgodkendelse, kan du kontakte regionens patientvejledere.

Refusionsbeløbet

Hvis du er berettiget til refusion, udbetaler regionen et beløb, der svarer til, hvad den samme behandling koster i det offentlige sygehusvæsen i Danmark (DRG-takst).

Det betyder, at refusionsbeløbet kan være mindre end din faktiske udgift til behandlingen. Refusionsbeløbet kan ikke overstige din faktiske udgift.

Du skal selv betale for ophold, mad, forsikring mv. Udgifterne hertil kan ikke dækkes af regionen.Du skal selv betale for ophold, mad, forsikring mv. Udgifterne hertil kan ikke dækkes af regionen.

Ansøg om forhåndsgodkendelse i de enkelte regioner.

For at vi kan behandle din ansøgning, skal den være vedlagt:

  • kopi af lægehenvisning til behandlingen
  • dit samtykke til, at der kan indhentes yderligere helbredsoplysninger til brug for vurdering af ansøgningen
  • en beskrivelse af behandlingen fra det udenlandske behandlingssted
  • pristilbud fra det udenlandske behandlingssted
  • dato for behandlingoplysninger om hvilket hospital/afdeling i Danmark du er henvist til eller er i behandling hos

Ved ansøgning om refusion, skal du vedlægge en specificeret og kvitteret regning, som viser, at du har betalt for behandlingen.

Du kan sende den til jura.center-for-sundhed@regionh.dk


Hjælp til ansøgningen

Reglerne om forhåndsgodkendelse og refusion for udgifter til behandling i udlandet er komplekse. Du er derfor velkommen til at kontakte en af regionens patientvejledere, hvis du ønsker hjælp til ansøgningen.

Ikke-planlagt sygehusbehandling

Hvis du under ophold i EU/EØS har fået behandling på et hospital og fået en regning, har du følgende to muligheder for at søge om refusion: 

Refusion efter EU-reglerne om det blå kort

Er du behandlet på et offentligt hospital i et EU/EØS-land eller Schweitz og har du vist dit blå EU-sygesikringskort, men alligevel fået en regning, har du sandsynligvis haft udgifter til egenbetaling, som ikke kan refunderes. 

Har du ikke vist det blå kort, eller har du fået en regning på mere end egenbetalingen, kan du sende ansøgning og alle originale bilag til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.

Refusion efter reglerne om patientmobilitet

Er du behandlet på et offentligt eller privat hospital i et EU/EØS-land (gælder ikke Schweiz) kan du søge om tilskud hos din region.

Udgifter til behandling refunderes med det beløb, som behandlingen koster i Danmark.

Du kan ikke få mere i refusion, end det beløb du har betalt for behandlingen i udlandet.

Ansøg i de enenkelte regioner

Klageadgang

Hvis du får afslag på din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller på din ansøgning om refusion, kan du klage over afslaget til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel