Transport til og fra behandlingssted

Transport til og fra behandlingssted

Hovedreglen er, at du selv sørger for og betaler din kørsel

Du har kun ret til at blive kørt, hvis du ikke kan tage offentlige transportmidler, og opfylder ét af disse krav: 

  • Du modtager pension
  • Du bor længere end 50 km fra det hospital, du hører til
  • Du skal på hospitalet mere end én gang (i samme forløb) eller under en indlæggelse skal hjem på lægeordineret orlov

Retten til at blive kørt gælder mellem din bopælsadresse og hospitalet.

Sådan bestiller du kørsel i de enkelte regioner

Region Hovedstaden

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

På Bornholm bestiller du kørsel ved at ringe til Patientrejser på telefon 38 67 00 99 – både hvis du skal til Bornholms Hospital eller til et af regionens andre hospitaler.

Er du i tvivl, kan du kontakte den hospitalsafdeling, du hører til.

Hvis du skal til en anden region eller til et privat specialsygehus, kan du kontakte:

Enhed for Patientvejledning på telefon nr. 38 64 99 00.

Region Hovedstaden har udarbejdet en patientfolder omkring siddende patientbefordring.


Ledsager

  • Du kan få én ledsager med ved din kørsel til og fra hospitalet, hvis:
  • Du har ret til at blive kørt til hospitalet, og
  • Du på grund af din alder eller dit helbred har behov for en rask ledsager

Din ledsager kan også få kørselsgodtgørelse, hvis I benytter offentlig transport. Ved kørsel i bil udbetales der ét beløb for kørslen.

Transportgodtgørelse

Ønsker du at søge om godtgørelse, skal du selv kontakte afdelingen, som varetager din behandling.

Har du ret til godtgørelse, bliver det  vurderet, hvordan du billigst kan komme til hospitalet. Der bliver taget hensyn til, hvad der fysisk er muligt for dig. Det er en sundhedsfaglig vurdering, om du er i stand til at benytte dig af offentlige transportmidler i forbindelse med behandlingen.

Kan du for eksempel tage bussen, så er beløbet svarende til, hvad det ville koste dig at tage bussen til og fra hospitalet (beløbet beregnes ud fra prisen med Rejsekort).

Hvis du ikke kan benytte dig af det offentlige transportsystem, vil der i stedet blive beregnet en kilometersats ud fra den korteste rute mellem din bopæl og hospitalet (ruten beregnes ud fra Krak.dk).

Vælger du et andet hospital

Vælger du at flytte dit forløb til et andet hospital via det frie eller det udvidede frie sygehusvalg, skal du selv sørge for din kørsel.

Du vil kunne få dine udgifter godtgjort svarende til den ret til godtgørelse, som du eventuelt ville have til det hospital i regionen, hvor du kunne have modtaget behandlingen. Du skal desuden opfylde et af de krav, der er nævnt ovenfor.

Klage​​

​Du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du har fået afslag på godtgørelse, eller du er utilfreds med beløbets størrelse.

Klagen skal indgives inden fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen om befordringsgodtgørelse, eller du er blevet opmærksom på, at du kan klage. I særlige tilfælde kan styrelsen godt behandle din klage efter de fire uger.

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel