Ret til hurtig udredning

Ret til hurtig udredning

Når du er henvist til et hospital, har du ret til at blive udredt inden ​for 30 dage, hvis det er fagligt muligt

​​​​​​​​​​
De 30 dage udregnes fra dagen efter, at hospitalet har modtaget din henvisning. Udredning vil sige at hospitalet undersøger, hvad du fejler.

Tager udredningen mere end 30 dage har du ret til en udredningsplan. Udredningsplanen skal som minimum indeholde information om undersøgelsestid og sted for din næste undersøgelse.​

Kan jeg komme på privathospital til udredning?​

I visse tilfælde bliver du henvist direkte til udredning på et privat samarbejdshospital, som din bopælsregion har indgået aftale med.

I andre tilfælde vil du i dit indkaldelsesbrev fra det hospital, du er henvist til, få oplyst navnet på et privathospital, du kan vælge til din udredning.

Du kan i nogle tilfælde vælge at blive helt eller delvist udredt på et privathospital, der har indgået aftale med Danske Regioner, til de undersøgelser der fremgår af din udredningsplan.

Min henvisning er sendt videre til et samarbejdshospital, kan jeg sige nej til dette tilbud?​

Hvis det hospital, du er henvist til, ikke kan udrede dig indenfor 30 dage, og hospitalet har sendt din henvisning videre til et samarbejdshospital, er det sket for at imødekomme din ret til hurtig udredning.

Du kan sige nej tak til tilbuddet og i stedet vælge og blive på det hospital, du er henvist til.

Dermed accepterer du ventetiden til den udredning, som du er henvist til.​

Hvornår er jeg udredt?

Du er udredt, når der er foretaget de undersøgelser, der lægefagligt er vurderet nødvendige for at kunne afklare, hvilken behandling du skal have.

Hvad er forskellen på udredning og behandling?​

Det er udredning, når du bliver henvist til et undersøgelsesforløb for, at få afklaring på hvad du fejler. Når din sygdom er afklaret, vil du i samråd med hospitalet få tilbudt behandling for din sygdom, hvis det vurderes nødvendigt.

Du kan kontakte en rådgiver i Sygehusvalg i din Region, som kan oplyse dig om dine muligheder for at få en tid på et andet hospital end det, du er indkaldt til.

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel