Rapporter en utilsigtet hændelse

Rapporter en utilsigtet hændelse

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt. Men nogle gange sker der utilsigtede hændelser eller fejl, hvor en patient bliver udsat for risiko eller direkte skade.

​​​​​​​​​​​​At du har været udsat for en utilsigtet hændelse betyder, at du som patient eller pårørende har oplevet brist eller mangler i sikkerheden. Denne brist eller mangel førte til, at du eller din pårørende blev skadet eller kunne være blevet skadet, hvis det ikke var blevet opdaget.

​Som patient eller pårørende kan du rapportere utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerheds Database. Det kan dreje sig om hændelser, der har fundet sted på hospitalet, plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Det har stor betydning, at du som patient eller pårørende rapporterer det, du har oplevet. På den måde kan sundhedsvæsenet lære af hændelsen og undgå, at andre bliver udsat for det samme.

Når du rapporterer en utilsigtet hændelse, er det ikke det samme som at klage. Det er i stedet en mulighed for at blive bedre.

Det er muligt at rapportere anonymt. Vi håber dog, at du vil skrive dine kontaktoplysninger, så vi spørge dig, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Vi behandler alle oplysninger fortroligt og udleverer ikke oplysninger, der kan identificere konkrete sundhedspersoner eller patienter jf. Offentlighedsloven – Kap. 2; Aktindsigt

Læs mere i folderen “Hjælp os med at blive bedre” udgivet af Patientsikkerhedsstyrelsen

Eksempler på utilsigtede hændelser:

  • Du får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl
  • Du får forsinket behandling, fordi blodprøverne eller henvisningen er blevet væk
  • Du falder og brækker armen, fordi der er vådt på gulvet
  • Du får forsinket behandling, fordi sundhedspersonalet ikke lytter til det, du fortæller om din sygdom 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel