Klager vedr. praktiserende tandlæge

Klager vedr. praktiserende tandlæge

Du kan klage over en tandlæges faglige virksomhed til regionstandlægenævnet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Klager skal fremsættes inden 2 år efter den dato, hvor du var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over. Der kan dog senest indgives klage over en behandling 5 år efter den dag, hvor behandlingen har fundet sted.        

Du kan også klage over tandlægers service (opførsel, oplysning om pris mv). Klager rettes til den region, hvor den tandlæge, du klager over, har sin praksisadresse. Klager skal fremsættes senest 6 uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til dit kendskab. ​

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel