Frit sygehusvalg

Frit sygehusvalg

Som borger i Danmark har du ret til frit sygehusvalg og kan frit vælge det hospital, hvor du ønsker din udredning, undersøgelse eller behandling​​

Frit sygehusvalg betyder, at du frit kan vælge mellem alle offentlige hospitaler og afdelinger i landet, forudsat at hospitalet tilbyder det, som du skal udredes, undersøges eller behandles for.

Det er i samarbejde med den henvisende læge, at du som patient kan bede om frit sygehusvalg.

Kan jeg afvises, når jeg benytter frit sygehusvalg?​

Det er din bopæl, der afgør hvilket hospital, du hører til.​

Hvis du vælger at få din udredning, undersøgelse eller behandling på et andet hospital, end hvor du hører til, så kan du afvises af følgende grunde:

  • Hvis afdelingen har lang ventetid på din udredning, undersøgelse og behandling, kan du blive afvist
  • Hvis afdelingen ikke kan udrede, undersøge eller behandle din sygdom, kan du blive afvist
  • Hvis din udredning, undersøgelse eller behandling lægefagligt vurderes kun at kunne varetages få steder i landet, kan du blive afvist

Din ventetid til udredning, undersøgelse eller behandling starter når den afdeling, du er henvist til, har modtaget og registreret din henvisning.

Hvis du vælger at flytte dit forløb udenfor din bopælsregion, ændres henvisningsdatoen til det tidspunkt, som det valgte hospital modtager din henvisning på.

 
Akut indlæggelse

Ved en akut indlæggelse kan du ikke vælge et bestemt hospital. Her vil du altid blive bragt til det nærmeste hospital, der tager imod akutte patienter.

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg gerne vil benytte mig af frit sygehusvalg?​

Hvis du ønsker at flytte dit forløb til et andet offentligt hospital, skal du kontakte den hospitalsafdeling, som du er henvist til og bede dem flytte henvisningen.

Forinden kan du med fordel undersøge ventetiden på det pågældende hospital på den udredning, undersøgelse eller behandling, som du er henvist til.

Tjek ventetiden på mitsygehusvalg

Kan jeg benytte privathospital, hvis jeg har valgt at flytte mit forløb til en anden region,​ end den jeg bor i?​

Du kan kun benytte privathospital og få din undersøgelse, udredning og behandling, hvis du er henvist til et hospital i den region, du bor i, og hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at benytte det udvidede frie sygehusvalg.

Kan jeg få transport, når jeg vælger et andet hospital?

​Du skal selv betale samt sørge for transport til og fra hospitalet, også når du flytter dit forløb til et andet hospital eller region. I enkelte tilfælde kan du have ret til at få dækket dine udgifter eller ret til at få transport frem og tilbage til hospitalet.

Læs mere om: Transport til og fra behandlingssted

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel