Historien om mekanisk medicinering

Historien om mekanisk medicinering

mekanisk medicinering

Lægemidler der optages dårligt i kroppen eller nedbrydes, inden de når deres bestemmelsessted, kan afhjælpes ved at lagre dem i intelligente piller, som så udløses i de planlagte doser, når de når deres bestemmelsessted. 

 

Lægemidler optages dårligt i kroppen eller nedbrydes, inden de når deres bestemmelsessted.

Dette problem kan afhjælpes ved at lagre lægemidlerne i intelligente piller, som så udløser medicinen i de planlagte doser, når de når deres bestemmelsessted.

Medicinen kan også opløses i gelé, der sprøjtes ind i kroppen.

Dette kaldes mekanisk medicinering.

Metoden er opfundet af Robert Samuel Langer, Jr., 1948 i Albany, New York., amerikansk ingeniør og institut professor ved Massachusetts Institute of Technology. Han er bl.a. også fakultetsmedlem i the Harvard-MIT Division of Health and Sciences.

Langer er anerkendt og citeret som forsker i bioteknologi, specielt på et område som mekanisk medicinering. Han er blevet citeret næsten 90,000 gange. Langers forsknings laboratorium ved MIT er verdens største inden for biomedicinsk teknik og har flere end 100 forskere og ca. 60 millioner kr. i årlige bevillinger.

Helt siden1979’erne har han arbejdet med at få medicin til at virke i kroppen i længere tid. Han fik som nyuddannet ingeniør til opgave at udvikle et længerevirkende middel mod kræft, og det lykkedes ham at få midlet til at virke i over 100 dage.

Langer har senere stået bag en række banebrydende metoder til frigivelse af medicin, bl.a. opfandt han hydrogeléen, som i 1986 for første gang blev anvendt ved behandling af hjernekræft.

Langer ejer over 600 patenter, som bliver benyttet af over 200 medicinalvirksomheder.

Blandt hans senere ideer er en siliciumchip med mange små medicindepoter, der er fyldt med forskellige typer lægemidler. En sådan chip kan indeholde helt op til 1000 små depoter. Den placeres enten under huden eller sluges.

For alle behandlinger gælder det, at medicinen kun er effektiv, dersom den når frem til det sted den skal virke, i tilstrækkeligt store mængder. Problemet med mange medikamenter er, at de enten ikke optages effektivt nok eller nedbrydes inden den når frem til bestemmelsesstedet.

Derfor ordineres medicin ofte i så store doser, at bivirkninger ikke kan undgås, eftersom medicinen jo også påvirker raske dele af kroppen.

Ved smertestillende behandling er det vigtigt at medicinen frigives over en længere periode eller i forskellige koncentrationer eller kombinationer.

En af måderne hvorpå dette kan ske er f.eks. at indoperere en morfinpumpe, som patienten selv kan kontrollere.

Patientstyret smertebehandling viser sig også at kræve mindre mængder medicin end dersom den var ordineret i pilleform.

En anden metode til mekanisk medicinering er den intelligente pille, iPill

Pillen blev lanceret i 2008. Den anvendes bl.a. til målretning af behandlingen af en række mavesygdomme. Den sluges som en almindelig pille men den ”intelligente pille”, bliver først aktivt i kraft når den når mave-tarm kanalen.

Den indeholder, trods sin ringe størrelse på ca. 10 x 25 mm en mikroprocessor, et batteri, en pH-sensor, et termometer, en trådløs RF-sender, en medicinpumpe samt en medicinbeholder.

Pillen forprogrammeres så til den enkelte patient og afgiver sin ladning, når pH-målingen med stor nøjagtighed har konstateret mavens surhed og således registreret, at den er nået frem til det forudbestemte sted i fordøjelseskanalen.

Herefter udskilles pillen med afføringen og kan genbruges.

Også Langers opfindelse fra 1986, hydrogeléen, finder anvendelse på grund af sin enestående evne til løbende at frigive medicin over meget langt tid.

Da den kan designes, så den ikke nedbrydes i leveren eller af immunforsvaret, som det er tilfældet med de fleste andre fremmede materialer, man indfører i kroppen, er det en ekstra fordel, når en patient skal medicineres over længere tid.

Der forskes også med ”insulin-geléer”, som kan være med til at afhjælpe diabetikeres besvær med sprøjter, så der bliver frigivet en konstant mængde insulin, så blodsukkeret konstant holdes på det rigtige niveau.

Robert S. Langer blev i 2013 tildelt The Wolf Prize in Chemistry af The Wolf Foundation i Israel for at have udtænkt og implementeret avancerede metoder i polymer kemi, som muliggør kontrolleret medicinering.

The Wolf Prize betragtes som den mest prestigefyldte på sit område efter Nobel prisen.

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel

DNA