10 gode råd inden du fyrer raketterne af

10 gode råd inden du fyrer raketterne af

10 gode råd inden du fyrer raketterne af

De fleste har en festlig aften i forbindelse med nytåret, hvor både champagnepropper og nytårsraketter sprænger lystigt.

 

 

De fleste har en festlig aften i forbindelse med nytåret, hvor både champagnepropper og nytårsraketter sprænger lystigt.

Andre må derimod bruge deres aften på hospitalet eller i skadestuernes venteværelser.

Der kan tages mange skridt for at forhindre uheld i forbindelse med fyrværkeri:

 1. Undgå ulovligt og hjemmelavet fyrværkeri.
 2. Hold ikke fyrværkeri i hånden. Det kan sprænge uden varsel, og er tæt på kroppen, så der er stor risiko for øjen- og høreskade. Dette er også ensbetydende med, ikke at kaste fyrværkeri.
 3. Lad en ædru voksen person stå for aftenens fyrværkerishow – eller planlæg at se et professionelt show.
 4. Brug beskyttelsesbriller – uanset om man tænder eller er tilskuer
 5. Gå aldrig tilbage til en fuser.
 6. Hold sikkerhedsafstand og læn dig ikke over tændt fyrværker.
 7. Opbevar fyrværkeri i en pose, væk fra andet fyrværkeri, så det ikke antænder, hvis raket ryger ud af kurs.
 8. Antænd fyrværkeri i en dertil egnet holder, der er stabil og sikker. Benyt et sikkert, solidt, jævnt underlag til affyring.
 9. Hold øje med børn, og lad dem kun antænde fyrværkeri efter nøje instruks.
 10. Giv ikke stjernekastere til børn under 5 år – gløderne kan give ophav til skader.

 

Sidste nytår kom 225 personer på landets skadestuer på grund af skader forsaget af fyrværkeri. Af de 30 alvorligste skader skete 13 af skaderne for børn og unge under 18 år

Mange af disse skader er varige – og selvom det er let at tage sine forholdsregler, er dette ikke altid at disse overholdes.

Langt størstedelen af de, der får skader i forbindelse med fyrværkeri, er mænd eller drenge, og de har i stort omfang ikke haft beskyttelsesbriller på.

Det er ikke altid de personer som affyrer krudtet, der får skader; op mod halvdelen af de tilskadekomne, der henvender sig på skadestuen er tilskuere.

Typen af skade, afhænger i høj grad af typen af fyrværkeri. Typisk er der tale om forbrændinger, skader forsaget af eksplosionen, høreskader eller fremmedlegemer i hud, underhud eller øjne.

 

De mest alvorlige skader er oftest på øjne eller hænder

For hænderne kan der være tale om hele eller delvise amputationer af fingre eller hænder, når der ved eksplosion af fyrværkeri sker en pludselig udvidelse i rumfang og en følgende trykbølgeudvikling.

For øjenenes vedkommende, er det oftest de små glohede metalpartikler, der udgør det ”flotte” i fyrværkeriet, der er skaber problemer. De varme stykker metal brænder sig igennem øjets lag og kommer ind i selve øjet, hvor de kan skabe stor skade.

Blødning i øjets indre kan medføre blindhed og kan være en konsekvens af lemfældig omgang med fyrværkeri. Når blot en enkelt partikel kommer ind i øjet, er skaden sket.

Hvis øjet er tilstrækkeligt skadet, vil man i forbindelse med en akut operation, erstatte øjet med et glasøje, såfremt øjet ikke kan reddes.

 

Hvis uheldet er ude:

 • Hvis der er sket skade på din krop, skal du behandle det som et brandsår og skylle det med koldt vand så lang tid som muligt – og søge skadestue så hurtigt som muligt.
 • Hvis der sker skade på dit øje, søg da skadestue øjeblikkeligt. Det er vigtigt at der ikke trykkes på øjet – så forsøg ikke at rense øjet, klø det, eller tryk på det. Fjern heller ikke fremmedlegemer uden tilstedeværelse af professionel assistance.

Med almindelig snusfornuft kan man komme langt – og hvis man tager sine forholdsregler, er man sikker på, at man kommer helskindet ind i det nye år.

 

Redaktionen: Stud.med. Anders Emil Schack

Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen, OUH Odense Universitetshospital 2019

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel