Akut synsnedsættelse

Akut synsnedsættelse

Akut synsnedsættelse kan have mange årsager, og ved pludselig synsnedsættelse skal man søge øjenlæge med det samme. 


Henvisning
I princippet bør alle med akut påstået synsnedsættelse akut henvises til vurdering hos øjenlæge.
 

Traumer
Traumer kan give blødning i øjets medier, se øjenblødninger og øjenskader
Traumer der involverer linsen, glaslegeme, retina og n. opticus giver akut synsnedsættelse.

Differential diagnoser
Keratitis og iritis/iridocyklitis: foranleder nogen synsnedættelse samt nogen øjensmerte.

Ved akut glaukom er smerten stor og der er kraftig synspåvirkning.
 • Glaslegemesammenfald: giver anledning til pletter og streger i synsfeltet samt få lyn- og lysglimt. 

 
Akut synsnedsættelse kan være forvarsel om: 

 • Nethindeløsning: Kraftig lyn – og lysglimt, skyggefænomen og evt. nedsat syn (macula inddraget). Såvel glaslegemesammenfald og nethindeløsning er tilstande uden smerter.
 • Retinitis: inflammation i retina kan være uni- som bilateral og progradiere oftest langsomt.
 • Arteriole embolier: Rammes a. retinae centralis, er synsnedsættelsen kraftig og hurtigt indsættende. Retina bliver bleg ligesom papillen. Macula lyser som en rød plet (cherry spot) pga underliggende choroidea. 

kraftig synsnedsættelse og og hurtigt indsættende (arterieemboli).jpg
Arteriole embolier, cherry spot 
 

 • Centralvenetrombose: Smertefri, akut synsnedsættelse som oftest ikke er så kraftig som ved arterie emboli. Stase opstå i retinas kar pga fortsat tilførsel via arterioler, derfor opstår der dilaterede venoler, exudater, retinalblødninger og ødem.
   

akut synsnedsættelse som oftest ikke er så kraftigl (centralvenetrombose).jpg
Centralvenetrombose

 • Arteritis Temporalis: Patienter med høj SR og CRP, symptomer på influenza: feber, hovedpine, ømhed specielt i tindingen og kæbeled. Debuterer ofte på den ene side, men bliver hyppigt bilateral, hvis diagnose/behandling ikke opdages/igangsættes. Kan give anledning til iskemisk papillitis og arterieemboli med ikke reversibel synsnedsættelse/blindhed til følge.
 • Opticus neuritis: inddeles i papillitis eller retrobulbær neuritis. Giver smerter omkring øjet, ved bevægelse, tidlig centralsynspåvirkning og ved papilitis en rød, ødematøs papil.

 Objektive fund kan helt mangle ved retrobulbær neutitis.

Retinale blødninger:

 • Amaurosus Fugax: Kortvarig blindhed (mindre end 10 minutter). Kan være forvarsel om et TIA tilfælde eller en vaskulær læsion. Henvises til neurolog, intern medicin på mistanke om TIA.
 • Metanolforgiftning: (træsprit) Kan give toxisk amblyopi efter nogle dage.
 • Okulær migræne: Ofte gentagende episoder. Debut med aura fænomen (skotomer eller fotopsier (lysglimt) varer ca. 10-40 minutter, oftest unilateralt. Kan udvikle sig til hemianopsi og i enkelte tilfælde total anopsi. Herefter, men ikke altid, opstår en hovedpine i modsatte side af det afficerede øje. Symptomerne er reversible og synet normaliseres efter et anfald.
 • Vaskulære læsioner og tumorer: Kan forårsage hemianopsi (halvdelen af synsfeltet mangler enten til højre eller venstre) ses oftest ved apopleksi, eller skyklapsfornemmelse (bitemporalt udfald ved f.eks. hypofysetumor) Henvises til neurolog/intern medicin. 

  

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel