Børn og syn

 

Et godt syn er afgørende for barnets udvikling. Nedsat syn hos børn kan have store konsekvenser for indlæringen.

Ved synstest af børn er det nødvendigt at barnet dækker korrekt for det ene øje. Hvis øjnene ikke er parallelle, vil det ene øje se i en anden retning og barnet skeler.

       
boern_og_syn.jpg   boern_og_syn1.jpg  
boern_og_syn.jpg   boern_syn4.jpg  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Symptomer på:


Nærsynethed:
  • Sløret/nedsat syn på afstand
  • Kniber med øjnene for at stille skarpt
  • Oftest ingen gener tæt på. (læsning)
  • Ingen relation til skelen

Langsynethed:

  • Akkomodativ indadskelen (evt.)
  • Hovedpine ved specielt nærarbejde
  • Sjældent besvær med afstands syn (afhængig af alder og grad)

I Danmark konstateres der hvert år nedsat syn på det ene øje hos 2-3% børn (svarende til ca.1.800).

Synsnedsættelsen skyldes ofte skelen.

Synsevnen er ikke fuldt udviklet ved fødslen. Evnen til at skelne kontraster og bevægelse udvikles i 3-månedersalderen og er helt modnet i 6-månedersalderen. I 2-årsalderen har børn normalt syn.

Evnen til at sammenkoble de ens billeder fra de 2 gule pletter til ét billede i hjernen kaldes fusion. Når denne sans er fuldtudviklet, vil øjnene være parallelle. Fuldt udviklet vil denne sans give det 3-dimensionelle samsyn. Samtidig er denne sans sårbar og kan brydes af f.eks. en skelen inden for de første 5-6 leveår.

Normalt skal barnet have motorisk kontrol over øjnene i 6-månedersalderen. Skeler barnet herefter, skal det ses af en øjenlæge for at finde årsagen til skelen.

skelen hos et barn.jpg

Hvis man mistænker eller konstaterer skelen hos et barn, bør man henvise til øjenlæge for at få det vurderet.

Man kan ikke henvise for tidligt, men man kan desværre henvise for sent, hvis barnet allerede har fået et nedsat syn på det ene øje, kaldet et dovent øje eller amblyopi.

Opdages og behandles dette ikke i tide, hvilket er inden max. 7 års alderen, kan synsnedsættelsen betyde et permanent og uopretteligt nedsat syn resten af livet.

Hos øjenlægen vil man fastslå graden af skelen, dybden af synsnedsættelsen hvis den er tilstede og bestemme den korrekte styrke på briller, hvis dette er nødvendigt.

Optræning af et amblyopt, dovent øje, består i tildækning af det bedste øje, øjenklapbehandling, i varierende længde pr. dag eller pr uge.

I optræningsperioden vil barnet blive regelmæssigt fuldt hos øjenlægen. Typisk går børnene til kontrol indtil ca. 10-12 års alderen, så man har sikret sig at optræningen er blivende.

 
 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel