Syreskader i øjet

Syreskader i øjet

Øjenskader med syreskader skyldes, som regel at man har fået et ætsende stof mod øjet.

 

Antallet af øjenskader i Danmark er ukendt, men en stor del af henvendelserne til akutklinikkerne skyldes øjenproblemer.

Symptomerne på ætsning af øjet er:

  • Smerter.
  • Rødme.
  • Nedsat syn.

Syreskader har ikke så høj risiko for perforationsskader som basiske skader, men skal behandles med rigelig øjenskylning. Begge typer (basiske  /syre) bør henvises til øjenlæge.

Ved hurtig indgriben er prognosen ofte god. Alvorlige ætsningsskader kan imidlertid forårsage helt uklar hornhinde, som foruden at svække synet alvorligt giver et kosmetisk problem.


Førstehjælp

  • Skyl med rindende vand fra næseroden og udefter – og skyl op under begge øjenlåge -både indvendigt og udvendigt i minimum 10-15 mi.
  • Hold begge øjenlåg åbne under skylningen.
  • Fjern eventuelle kontaktlinser.
  • Kontakt læge, skadestue eller sundhedscenter.
  • Medbring så vidt muligt emballagen fra det ætsende stof til læge/skadestue.
  • Ved forværring af tilstanden: Ring 1-1-2 

Spray og opløsningsmidler 

Er ikke så farlige, men giver kraftig svie og tåreflod. Skyl med rigelig øjenskylning og giv kloramfenikol salve + klap.

 

Evt kontrolbesøg hos lægen næste dag.
 
Læs om: Kemiske (basiske) skader i kapitlet øjensygdomme.

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel