Grøn stær [Glaukom]

Grøn stær [Glaukom]

Grøn stær (glaukom) er en kronisk degenerativ synsnervelidelse, der med tiden kan betyde at synsnerven svækkes og synet langsomt forringes.

I værste fald kan man miste synet.

Øjensygdommen er oftest snigende og uden umiddelbare subjektive symptomer i starten af forløbet.

Forhøjelse af øjets indre væsketryk er den mest veldokumenterede risikofaktor.


Glaukom kan inddeles i undergrupper:

  • Åbent vinklet glaukom (glaukoma simplex), hvor afløbsforholdene i si-systemet er åbne og fungerer uden passagehindring.
  • Sekundær glaukom, hvor andre lidelser i øjet, mekanisk hindre kammervæsken at forlade øjet. Dette kan skyldes blødninger, kraftig regnbuehindebetændelse eller svulmende linser, som følge af grå stær udvikling. Den svulmende linse bevirker at regnbuehinden skubbes frem og kammervinklen forsnævres.
  • Lukket vinkel glaukom (glaukoma clausum), hvor afløbsforholdene i si-systemet er trange og hindrer kammervæsken i at passere. Resultatet er akut forhøjet øjentryk.

Symptomer ved åbenvinklet glaukom er som sagt ringe eller ikke til stede i starten af sygdom men, når patienter klager, er det oftest over nedsat eller sløret syn.

 

Grøn stær [Glaukom]
Lukket vinkel ved Grøn stær

Lukket vinkel og sekundær glaukomer kan opstå relativt hurtigt med såkaldte glaukomanfald hvor trykket stiger hurtigt og hvor patienten får det alment dårligt med smertende øjet, hovedpine og eller opkastninger. Synet er sløret og debuten kan være farende ringe, der ses omkring lyskilder. Pupillen er middelstor.

Øjets tryk er oftest forhøjet ved simplex glaucom, men varianter med “normalt” tryk eller lav-tryk glaukom forekommer også. Derfor kan man ikke alene på trykmåling stille diagnosen glaukom.

Ved det akutte, snævervinklede, glaukomanfald rejses mistanken ved pludselige smerter, der er kraftige, nedsat syn, kvalme evt. opkastning, rødt øje samt middeldilateret pupil. Kræver akut henvisning til øjenlæge.

Øvrige glaukomformer kan være vanskelige at diagnosticere, men hvis personen har søskende eller forældre med kendt glaukom og eller der er opstået uforklarlige synsgener, bør personen henvises til øjenlæge for udredning.


Behandling

(hos øjenlæge eller øjeafdeling)


Åbenvinkel glaukom:

  • Medicinsk behandling: oftest lokalt med øjendråber, der enten nedsætter kammervæske produktionen eller øger det uveo-sclerale outflow eller kombinerer de to behandlingseffekter.
  • Laserbehandling: Forskellige laserformer hvis formål er at øge outflow af kammervæske gennem trabekelvæket.
  • Kirurgisk behandling: Div. teknikker der sænker øjets tryk ved at kammervæske bypasses til scleralt outflow.
Den medicinske behandling er livslang, og alle behandlingsformer har til sigte at bremse sygdommens udvikling, men ingen terapi kan til dags dato genopbygge det tabte. Dvs. de nervetråde i synsnerven, som glaukomet har skadet, kan ikke genopbygges og er tabt for evigt.

Lukketvinkel glaukom:

  • Medicinsk behandling: Pilokarpinholdige øjendråber, der kontaherer pupillen, således pladsforholdene i kammervinklen forbedres og trykket falder.
  • Laserbehandling: Laseren kan gennemskyde roden af iris og derved etablere en direkte forbindelse fra øjets bagerste afsnit til forkammeret således at kammervæsken bypasser gennemløbet igennem pupillen, som er væskens normale forløb.

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel