Retinas vaskulære sygdomme

Retinas vaskulære sygdomme

Tromboemboliske sygdomme

 
Arterieemboli:
Se kapitel om akut synsnedsættelse
Centralvenetrombose:
Smertefri, akut synsnedsættelse, måske ikke helt blind. Se kapitel om akut synsnedsættelse
Diabetisk øjensygdom (retinopati):
De små blodkar i øjet og bl.a. i nyrerne er påvirkelige af blodsukkerniveauet ved diabetes, mens de større kar i f.eks. hjerte, lunger og hjerne er påvirkes af blodtryk, kolesterol, vægt etc. 

Afhængig af diabetesgraden, varighed og en række andre faktorer, kan nethindens kar beskadiges.

Symptomer er oftest ikke tilstede i starten, hvorfor regelmæssig screening for øjenkomplikation er nødvendig.

 
Diabetisk øjensygdom (retinopati) starter i en fase uden kar-proliferationer, hvor karrenes vægge svækkes og hvor udsivning af væske, (exudationer), eller mindre blødninger opstår.
 
Udvikles sygdommen, tilstøder der proliferative tilstande, hvor nethindens kar “knopskyder” og nye, men farlige, kar dannes. Disse nye kar er oftest årsag til blødninger i og på nethinden og kan forårsage blødning i glaslegemet.
 
På sigt kan diabetisk øjensygdom lede til bindevævsdannelser på nethinden, der kan trække nethinden løs og skabe en nethindeløsning
Den ultimative konsekvens af diabetisk retinopathi er blindhed.
Ved grundig forebyggelse i form af velregulering af diabetes og regelmæssige helbredskontroller inklusiv øjenbundsundersøgelse, kan diabetiske følgesygdomme begrænses.
 

Diabetisk retinopathi.jpg
Diabetisk retinopati 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel