Blodansamling i hjernen [Subdurale hæmatomer, SDH]

Blodansamling i hjernen [Subdurale hæmatomer, SDH]

Kronisk blodansamling mellem kraniet og hjernen, som er opstået som følge af et traume.

Årsag

Venøs blødning som følge af læsion af brovenerne. Hos ældre og personer med alkoholmisbrug er disse brovener ofte fragile, og mindre ikke akut symptomgivende blødninger kan ses efter ret små traumer.

Når hæmatomet mobiliseres i løbet af de kommende uger trækkes vand ind, hæmatomet vokser.

Symptomer

Akutte symptomgivende subdurale hæmatomer ses i forbindelse med højenergi traumer og patienten vil oftest være bevidsthedspåvirket og med andre behandlingskrævende læsioner.

Kronisk subdurale hæmatomer kan give både fokale symptomer og tryk symptomer, men kan også for eksempel ved frontal placering give diffuse symptomer i form af dramatisk funktionstab.

Længerevarende hovedpine hos yngre person efter mindre hovedtraume giver ikke mistanke om blodansamling i hjernen.

Klinik

Bevidsthedspåvirkning, pareser, konfusion; alle grader af symptomer ses.

Diagnostik

Påvises ved CT-skanning af cerebrum.

Behandling

Kronisk SDH med betydende neurologiske symptomer kan udtømmes med borehuller i lokalbedøvelse. Man kan vælge at følge patienten med CT-skanning ved lette symptomer og ofte undgå operation. Akut subdurale hæmatomer kræver åben operation, hvorfor man søger at vente til den kroniske fase.

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel