Migræne

Migræne ses ofte i relation til hormonelle forhold som for eksempel menstruation eller graviditet.

Anfald kan også udløses af stress.

Symptomer

Diagnoserne defineres i henhold til symptomerne.

Migræne uden aura:

A.   Mindst 5 anfald der opfylder kriterium B-D

B.   Hovedpineanfald der varer indtil til ca. 3 døgn (ubehandlet eller utilstrækkeligt behandlet)

C.   Hovedpinen har mindst 2 af følgende karakteristika:

a. Kraftig hovedpine, som regel i den ene side af hovedet
b. Hovedpinen er som regel dunkende
c. Moderat til svær intensitet
d. Forværring ved bevægelse og fysisk aktivitet

D.   Mindst et af følgende følgesymptomer:

a. Kvalme og/eller opkastning
b. Fotofobi og fonofobi

E.   Kan ikke tilskrives anden lidelse

Migræne med aura:

A.   Mindst to anfald der opfylder kriterium B-D

B.   Migræne aura der består af mindst en af følgende symptomer uden ledsagende kraftnedsættelse:

a. Fuldt reversible flimmerskotomer og/eller skotomer
b. Fuldt reversible sensoriske symptomer
c. Fuldt reversible afatiske symptomer

C.   Mindst to af følgende symptomer:

a. Homonyme visuelle symptomer
b. Mindst et symptom der udvikler sig over >5 minutter og/eller et andet aurasymptom følger efter >5 minutter
c. Hvert symptom varer mere end 5 minutter og mindre end 60 minutte

D. Hovedpine som opfylder hovedpinekriterierne under migræne uden aura og som begynder indenfor 6 minutter efter aurasymptomerne

E.   Kan ikke tilskrives anden lidelse.

Differentialdiagnoser

Spændingshovedpine, TCI, akut glaucom.

Smerteanamnesen adskiller migræne fra spændingshovedpine og aura kommer som en march i modsætning til at udfaldene kommer samtidig ved TCI.

Ved glaucom vil øjet være injiceret og evt. hårdt.

Diagnostik

Migrænediagnosen stilles i langt de fleste tilfælde på klinikken, gerne hjulpet af den diagnostiske hovedpinedagbog. Hvis en migræne opstår sent i livet, ændre karakter markant eller på anden vis bliver atypisk, er viderehenvisning til neurologisk udredning og eventuelt MR-skanning relevant. CT-skanning bidrager ikke til migrænediagnostik.

Til print: Diagnostiske hovedpinedagbog

Behandling

Patienterne følges gerne med hovedpinedagbog, hvor anfaldene registreres, så frekvens og kvalitet kan følges.

Anfaldsbehandling

Triptaner, NSAID og PCM kan anvendes afhængigt af patientens behov og ko-morbiditet. Tidligere eller pågående vaskulær sygdom kontraindicerer triptaner. Hvis der er effekt af triptan ved et hovedpineanfald, men symptomerne vender tilbage, kan behandlingen gentages, dog efter mindst 2 timer og maximalt 2 gange på 24 timer.

Mere end 10 doser triptaner om måneden kan inducere hovedpine, og mere end ca. 15 doser PCM eller NSAID kan ligeledes fremkalde medicinhovedpine.

Forebyggende behandling

Ved optil flere anfald om måneden kan forebyggende behandling overvejes.

Førstevalgs præparater inden for profylaktisk behandling er propranolol (20 – 80 mg x 1 – 2), metoprolol (100 – 200 mg x 1) og candesartan (4 – 16 mg dagl) hvor der vælges afhængig af effekt og bivirkninger.

Se yderligere i Akupunktur: Behandling af hovedpine og Migræne

Patientinformation: www.hovedpineforeningen.dk

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel