Nervebetændelse [Polyneuropati]

Nervebetændelse [Polyneuropati]

Polyneuropati (nervebetændelse) er overvejende sensorisk (nerve) neuropati med en sokformet afgrænsning.

Årsag

Diabetes mellitus, stofskiftesygdom, alkoholoverforbrug, B12 vitamin mangel og mange andre.

Kan også ses primært og i forbindelse med malignitet.

Symptomer

Langsomt ascenderende bedøvet fornemmelse, som starter i tæerne. Når symptomerne når knæniveau vil der ofte tilkomme symptomer i fingrene.

Kan være ledsaget af paræstesier og smerter.

Klinik

Nedsat sensilitet, vibrationssans, og stillingssans ofte ledsaget af udtynding af fodens muskulatur, specielt m.extensor digitorum brevis.

Diagnostik

Blodprøver, specielt faste glucose, TSB, cobolamin og methylmalonat. Afklaring af evt. misbrug.

Diagnosen kan bekræftes ved en nerveledningsundersøgelse.

Behandling

Klarlæggelse af årsag til sygdom eller misbrug. Amitryptilin i optrapning fra 25 mg til 100 mg kan anvendes mod smerter; husk EKG før behandlingsstart.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel