Svimmelhed

Svimmelhed er en forstyrrelse af balancefornemmelsen, som om omgivelserne bevæger sig i forhold en selv.

Man inddeler i to former:

  • Rotatorisk eller gyratorisk svimmelhed, der er en fornemmelse af, at omgivelserne drejer rundt
  • Nautisk, der er en fornemmelse af, at verden gynger (skibsdæksfornemmelse). Anden svimmelhed kaldes det ukarakteristisk.

Årsag

Svimmelhed kan skyldes flere ting og er specielt hos ældre et hyppigt problem, bl.a. pga. tiltagende problemer med koordination mellem syn, proprioceptive impulser og indre øre.

Man inddeler i den perifere/otogene svimmelhed udløst fra balanceorganet i øret og den centrale/neurologiske udlast fra centralnervesystemet.

Symptomer

Perifer svimmelhed (eks ved øresten vertigo)  og anfald af (Morbus Menière) er oftest ledsages af svære gastrointestinale symptomer, specielt opkast og nystagmus, mens den sjældnere centrale svimmelhed, som kan ses ved hjernestammeapopleksi, attack af dissemineret sclerose eller hjernetumorer beliggende ved hjernestamme og lillehjerne giver færre akutte symptomer og i praksis altid er ledsaget af andre neurologiske udfald.

Benign paroxystisk positionel vertigo (BPPV) kaldes i daglig tale øresten – er meget hyppigt, specielt efter 65 års alderen. Denne er karakteriseret ved episoder af perifer svimmelhed, der udløses af forskellige hovedstillinger.
Diagnostik

Afhængig af patientens alder og øvrige symptomer samt sygehistorie.

Undersøgelse af hørelse, kranienerver, evt. Dix – Hallpike. Ekg er ofte en god ide.

Evt. viderehenvisning til Øre-næse-hals-specialist eller neurolog.

Differentialdiagnose

Kardiel sygdom, specielt arytmier, ortostatisme, gangbesvær, synsproblemer og utilpashed af andre årsager omtales ofte som svimmelhed. Hjernestamme og cerebellar apoplexi.

Læs mere i kapitel  “Øre – næse – hals” – Svimmelhed. Øresten (vertigo)


Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel