Svimmelhed. Øresten [vertigo]

Svimmelhed. Øresten [vertigo]

Svimmelhed ledsages næsten altid af balanceproblemer

Det er svært på dansk at give en kortfattet definition af svimmelhedsbegrebet. Det er nok lettere på engelsk, hvor ”vertigo” refererer til ordets latinske betydning ”omdrejning”, altså en bevægeillusion, dvs. en rotationsoplevelse (gyratorisk s), en skibsgyngen (nautisk s.) en fornemmelse af at svæve eller vælte eller en fornemmelse af at underlaget kommer op mod en.

Svimmelhed ledsages næsten altid af balanceproblemer, men balanceproblemer optræder også uden bevægeillusioner.

På engelsk bruges ordet ”dizziness” om en anden type forstyrret opfattelse af omgivelserne, en følelse af ustabilitet eller ”lightheadedness”, hvad det så måtte hedde på dansk.

På dansk drages der ofte en parallel til ”at skulle besvime” = præsynkope og det er i det brede felt fra denne betydning til den mere karakteristiske sanseoplevelse af at rotere/gynge, man skal fortolke patientens svimmelhedsklager.

Årsag

Hvis man søger oplysninger om svimmelhedens årsager i litteraturen, støder man igen på problemer med at definere svimmelhedsbegrebet klart.

En nyere oversigt har samlet en række arbejder om emnet og skelner mellem dizziness/vertigo (DV) og vestibular vertigo (VV). 1-årsincidensen for DV finder de er 3,1 % og for VV 1,4 %. 

Livstidsprævalensen for DV er 29,3% og for VV 7,4%. Det er karakteristisk, at tallene for kvinder er en faktor 1,5-2,5 højere end de tilsvarende tal for mænd, og at de med stigende alder nærmer sig hinanden.

Diagnose

Det er vigtigt og desværre også tidskrævende at danne sig et begreb om, hvad patienten mener, når han/hun bruger ordet svimmelhed.

  • Er det en konstant tilstand eller er det noget, som kommer som anfald, i givet fald
  • Er det skarpt afgrænsede anfald eller en fluktuation i svimmelhedstilstanden?

  • Hvor længe varer anfaldene?

  • Hvad gør pt. under anfaldene? Lægger sig/holder en pause eller fortsætter med sit forehavende?

  • Hvad provokerer anfaldene frem? Fx fysiske anstrengelser/visuelle komplekse situationer eller bestemte  hovedbevægelser som ved BPPV? (Benign paroksysmal positions vertigo).

  • Er der ledsagesymptomer, fx ændringer i hørelsen, trykoplevelser i øret, tinnitus eller lydoverfølsomhed.

  • Er der andre neurologiske symptomer?

  • Er det i virkeligheden en præsynkope? Er der kardiologiske symptomer?

  • Hvilke lægemidler får patienten? Kunne det være en lægemiddelbivirkning?

  • Er der en angstmæssig overbygning? Ren psykogen svimmelhed er ret sjælden.

 

Den objektive undersøgelse må indrette sig efter anamnesen. Mange patienter har behov for en speciallægeudredning, hos ørelæge eller neurolog.


Får du pludseligt opstået voldsomme svimmelhedsanfald af ca. ½ minuts varighed, drejer det sig helt givet om:

BPPV (Benign paroksysmal positions vertigo) – kaldes i daglig tale øresten og skyldes løsrevne ørekrystaller.

Hvis Dix-Hallpikes prøve er positiv udfører man Epleys manøvre. Det er produktivt at tænke på BPPV. Det er den hyppigste årsag til vertigo og den er hurtigt behandlet.

Er det en patient med karakteristisk neuritis vestibularis, bør patienten. indlægges, hvis svimmelheden er så voldsom, at der er pasnings- og dehydreringsproblemer eller man er i tvivl om evt. CNS årsag.

En omhyggelig udredning vil i de fleste tilfælde resultere i en specifik diagnose (ikke bare, at det nok er virus på balancenerven). Med en specifik diagnose følger oftest en specifik og effektiv behandling og dermed en tilfreds patient.

Vil du vide mere læs om: Virus på balancenerven [neuritis vestibularis] i kapitlet Øre – Næse – Hals


Patientinformation

Lider du af øresten kan du se en video fra Høreforeningen der har produceret to videoer med øvelser mod øresten.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel