Pludselig hørenedsættelse [Sudden deafness]

Pludselig hørenedsættelse [Sudden deafness]

Pludselig indsættende (sudden deafness) < 72 timer perceptiv hørenedsættelse.

Årsag

Forekommer uden påviselig årsag som akut indsættende høretab, ofte i form af døvhed.

Symptomer

  • Akut indsættende eller mere snigende over op til 3 døgn.
  • Der er altid tale om en ensidig hørenedsættelse. Hvis høretabet er bilateralt (næsten altid asymmetrisk) og udvikler sig over mere end tre døgn, er det formodentlig en autoimmun tilstand.
  • Tilfældene er hyppigst ledsaget af udtalt øresusen (tinnitus) eller svimmelhed med kvalme og opkastning.

Klinik

Omfattende hørenedsættelse af varierende omfang og styrke. 1/3 af patienterne lider også af svimmelhed. Weber lateraliserer til det raske øre. Rinne positiv på det syge øre.

Differentialdiagnoser

Tilstoppet øregang, Morbus Menière, otitis eksterna, mellemørebetændelse (otitis media).

Diagnostik

Almindelig otologisk undersøgelse, herunder otoskopi, tone- og taleaudiometri inkl. Weber/Rinne test og evt. benledning. Basis otoneurologisk undersøgelse af kranienerver.

Behandling

Patienten henvises omgående til speciallæge eller øre-næse-halsafdeling. Ca.80% remitterer eller bedres markant.

Steroidbehandling (evt. ved intratympanal instillation) bør overvejes tidligt i forløbet.

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel