Virus på balancenerven [neuritis vestibularis]

Virus på balancenerven [neuritis vestibularis]

Virus på balancenerven er neurologisk set en svimmelhedssygdom med et akut forløb og gradvist aftagende symptomer over uger.

Årsag

Årsagen er delvist ukendt, men Herpes simplex virus Infektion med HSV-1 i ganglion vestibularis ses i hovedparten af tilfældene.

Incidensen er angivet til at være 3,5/100.000, så det er en relativt sjælden sygdom.

Symptomer

Voldsom, vedvarende nautisk svimmelhed, der udvikler sig i løbet minutter til timer. Patienten er nødt til at lægge sig. Enhver bevægelse forværrer svimmelheden.

Der er ikke andre neurologiske udfald, herunder heller ikke høreproblemer, tinnitus eller lydoverfølsomhed (hyperakuse).

Det er ikke usædvanligt, at patienten tidligt i forløbet eller efter fuld restitution får Øresten (benign paroksysmal positions vertigo forkortes BPPV) som behandles efter de sædvanlige retningslinjer. Patienten er generelt meget dårlig med kvalme og opkastninger og dehydreres hurtigt. Der er brug for aktiv pleje.

Klinik

Initialt voldsom horisontal nystagmus med retning bort fra det aficerede øre, ofte med rotatorisk komponent. Faldtendens i retning mod det afficerede øre. Nystagmus fortsætter i ugevis, men svækkes. Nystagmus forstærkes ved blikretning i nystagmus retning og svækkes ved modsat blikretning.

Senere i forløbet kun nystagmus ved ligeud blikretning og i hurtige fases retning (Alexander gr. 2). Sidst i forløbet kun nystagmus ved blikretning i hurtige fases retning (Alexander gr. 1).

Tilstedeværelsen af en rotatorisk nystagmuskomponent er meget karakteristisk og skyldes, at superiore buegang er involveret i funktionstabet, uden at dette afbalanceres af en tilsvarende involvering af inferiore buegang. Rotatorisk nytagmus kan være svær at se, tricket er, at man ikke skal kigge på iris, men på blodkar i sclera.

Differentialdiagnoser

Det er sjældent, at man forveksler neuritis vestibularis med andre sygdomme. Man ser tilsvarende symptomer og objektive fund ved et menièreanfald, men dette er tidsmæssigt afgrænset til højst ca. 24 timer og næsten altid ledsaget eller forudgået af høresymptomer.

Et (sjældent) akut DS-attack med et plaque i pons kan også give anledning til en fejldiagnose, men tilstedeværelsen af en rotatorisk nystagmuskomponent udelukker centrale sygdomsmekanismer.

Udredning

Nystagmusobservation er alfa og omega. Patienterne er ofte så akut påvirkede, at det begrunder indlæggelse. Man bør gennemgå patienterne neurologisk (så godt det nu kan lade sig gøre med den ofte dårlige patient) for at udelukke CNS-læsion af den ene eller anden årsag.

Det anbefales at bekræfte den vestibulære paralyse ved en kalorisk prøve, men det lettere og mere skånsomt at foretage en såkaldt ”impulstest”, som en lynhurtig test, der kan laves bedside.

Impulstest

Patienten opfordres siddende til at fiksere undersøgerens næse. Man drejer herefter hovedet langsomt ca. 20º mod venstre, opfordrer pt. til at fastholde blikretningen og laver herefter et hurtigt ryk med hovedet tilbage til anatomisk normalstilling.

Den vestibulo-okulære refleks sikrer normalt en samtidig øjenbevægelse, der fastholder blikretningen mod undersøgerens næse, men er der en højresidig vesibulær paralyse er den kompensatoriske øjenbevægelse (kompensatorisk sakkade) tydeligt forsinket og paralysen er i det beskrevne eksempel højresidig. Man gentager herefter testen i modsat retning.

Behandling

De første 1-3 dage kan man symptomatisk anvende søsygemidler. Tidligt i forløbet, dvs. helst inden 3 dage, bør man hvis der ikke er en oplagt kontraindikation indlede en godt to uger lang steroidbehandling, startende med 100 mg prednisolon og aftrappet med 20 mg hver 3. dag.

Det er vist i klinisk kontrollerede undersøgelser, at behandlingen forkorter forløbet væsentligt. Man har også kunnet vise, at der ikke er nogen effekt af antiviral behandling. Det er vigtigt at starte en genoptræning af balancesystemet så tidligt i forløbet, som det er muligt.

Vil du vide mere: se artiklen Svimmelhed – Vertigo – Øresten

Patientinformation

Lider du af øresten kan du her se en video fra Høreforeningen med øvelser mod øresten.

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel