Hørenedsættelse

Hørenedsættelse kan indtræffe pludseligt.

Hørenedsættelse inddeles i to typer

1/ Konduktiv høretab – lydlednings lidelse
Konduktiv hørenedsættelse er forårsaget af forandringer i øregang, trommehinde, mellemører, skader i øreknogler og labyrintfenestre.

Årsag:

2/ Sensorineuralt høretab – perceptivt lidelse
Sensorineural hørenedsættelse er den mest udbredte type og ofte aldersrelateret pga. forandringer i labyrint, n. acusticus, centrale hørebaner samt centre.

Årsag:

  • aldersrelateret høretab (presbyacusis)
  • støjskader
  • sudden deafness
  • kombineret høre-og balancelidelse (Mb. Menière)
  • infektioner
  • bivirkninger ved brug af øretoksiske lægemidler
  • tumorer
  • eller fysiske traumer

 

Ofte optræder begge typer samtidig og kaldes blandet høretab og kan behandles medicinsk eller med høreapparat.

Symptomer

1/ Konduktiv høretab: Styrken af lyden nedsættes generelt.
2/ Sensorineural (perceptiv) høretab: Forringet taleopfattelse, ordene flyder sammen, har svært ved præcist at høre, hvad der bliver talt om.


Diagnose

Stemmegaffel prøver – er enkle og hurtige at udføre og til at danne sig et skøn over hørenedsættelsens art og grad:

Rinnes prøve: Sammenligner hørelsen for luftledning og knogleledning. Såfremt lyden høres kraftigt vha. knogleledningen er Rinnes prøve negativ tydende på en konduktiv hørenedsættelse. Såfremt lyden høres kraftigst ud for øregangen er Rinnes prøve positiv tydende på en sensorineural (perceptiv) hørenedsættelse. Hos normale er Rinnes prøve positive.

Webers prøve: Vil afsløre om lyden lateraliseres til det højre eller venstre øre eller høres centralt. Ved et konduktivt høretab lateraliseres til det dårlige øre i modsætning til en ensidig perceptiv hørenedsættelse, hvor lyden lateraliseres til det normale øre.
Yderligere undersøgelsesmetoder kræver mere kompliceret teknisk udstyr og foretages af ørelæger, høreklinikker og audiologiske afdelinger.
Det er tale om tone og tale audiometri.


Behandling af hørenedsættelse

Konduktiv hørenedsættelse: Nogle former kan behandles med enkle medicinske behandlinger. Mere alvorlige kan afhjælpes ved at årsagen til høretabet fjernes ved operation, eller med et høreapparat til at forstærke lyde.

Sensorineural hørenedsættelse: Kan afhjælpes med høreapparat der ikke forstærker alle lyde lige kraftigt.

Henvis altid til ørelæge ved pludseligt høretab.
Arbejdsrelaterede høreskader skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen for at få udbetalt evt. erstatning.

Vil du vide mere om høreproblemer: Se Høreforeningen

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel