Øregangsinflammation [ekstern otitis. Svimmer’s ear]

Øregangsinflammation [ekstern otitis. Svimmer’s ear]

Øregangsinflammation, også kaldet Svimmer’s ear, med inflammatoriske eller infektiøse hudforandringer i øregangen.

Årsag

Primært ofte mekanisk, kontaktallergisk eller medikamentel (også hyppigt allergisk) påvirkning af øregangshuden, ofte inkluderende trommehinden.

Tilbøjelighed til sekundær infektion, først og fremmest med Pseudomonas aeruginose, Staphyloccocus aureus eller Aspergillusarter (evt. Candida albicans).

Svampeinfektioner kan skyldes anvendelse af antiobiotika og steroider i øregangen.

Symptomer

  • Kløe og ubehag i øregangen.
  • Tunghedsfornemmelse, evt. smerter (meget kraftige ved furunkeldannelse).
  • Hørenedsættelse. Hvis den inflammatoriske reaktion er så kraftig, at hævelsen medfører en tillukning af øregangen, er der også hørenedsættelse.
  • Pus eller sekret fra øregangen ved badeotitis eller perforeret øregangsfurunkel.

Klinik

Hudforandringer i øregangen ved otoskopi.

  • Ved det ukomplicerede eksem: neurodermitforandringer = tør, bleg hud – ofte intet cerumen.
  • Ved kontakteksem: rød hud, ofte også deskvamerende. Kan være kløende.
  • Ved badeotitis: rød, ødematøs hud dækket af blakket purulent sekret (næsten altid Psedomonas aeruginosa). Smerter ved berøring af øret.
  • Ved øregangsfurunkel: voldsom lokaliseret hævelse med aflukning af øregangen. Evt. lokal lymfadenit. Voldsomme smerter ved berøring af øret.
  • Ved svampeinfektion (otomykose): inflammeret, deskvamerende hud med detritus ofte med tydelige lysegule eller sorte luftmycelier (Aspergillus, henholdvis flavus og niger).
  • Ved nekrotiserende otitis externa: (sjælden, ofte hos diabetikere eller svækkede patienter, men livstruende pga. ostitis i os temporale): voldsomme smerter, granulationsdannelse og purulent sekretion, almen påvirkning og evt. kranienerveudfald (typisk n. facialis).

Differentialdiagnoser

Mellemørebetændelse (otitis media). Det er vigtigt aht. behandlingen at skelne mellem de enkelte typer. Ved tegn på nekrotiserende otis, dvs. granulationsdannelse bør man bioptere aht. risikoen for malignitet.

Diagnostik

Podning ved svære tilfælde. CT-scanning ved mistanke om nekrotiserende otitis externa.

Behandling

Afhængig af årsagen. Ved eksem advares patienten mod manipulationer af øret og instrumentering i øregangen (fx brug af vatpinde).

Ved mistanke om kontakteksem, overvej hårshampoo eller allergisk reaktion på øredråber.

Ved infektion med Pseudomonas aeruginose og Staphyloccocus aureus: forsigtig oprensning fx ved skylning med fysiologisk saltvand, herefter drypning med fx ciprofloxacin øredråber.

Ved kraftig inflammation bruges øredråber, der også indeholder steroider. Kan med fordel henvises til speciallæge.

Ved svampeinfektioner: forsigtig oprensning, evt. lokale svampemidler, fx metylrosanilin. Bør henvises til speciallæge.

Ved mistanke om nekrotiserende otitis externa altid henvisning til speciallæge eller sygehusafdeling.

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel