Næsepolypper [polypi nasi]

Næsepolypper [polypi nasi]

Næsepolypper er multiple, stilkede, blege glatte og væskeholdige udposninger (benigne polypper) i slimhinden i næsen.

Årsag

Inflammatorisk reaktion i næseslimhinden præget af ødem. Næsepolypper opstår især hos personer med kronisk bihulebetændelse eller forkølelse, samt ved cystisk fibrose.

Symptomer

  • Forsnævring af det ene eller begge næsebor (nasalstenose).
  • Forringet lugtesans (hyposmi/anosmi) og tilbøjelighed til bihulebetændelse.
  • Små næsepolypper giver ofte løbende næse.
  • Større næsepolypper kan giver vejrtrækningsbesvær.

Klinik

Ved rhinoskopi ses de karakteristiske polypi. CT-scanning viser sløring af næsekaviteter og bihuler ofte i form af polypoid fortykkelse af slimhinderne.

Differentialdiagnoser

Invert papillom, evt. i den maligne form.

Diagnostik

Rhinoskopi, CT-scanning mhp. udbredelsen og aht. evt. senere kirurgi.

Histologisk undersøgelse af fjernede polypper (i hvert fald efter første operation).

Behandling

Fjernelse med polypslynge i lokalanæstesi evt. forudgået eller efterfulgt af systemisk depotsteroid. Polypperne obstruerer som regel for effektiv lokal steroidbehandling.

I sværere tilfælde henvises patienten. til funktionel endoskopisk sinuskirurgi = FESS med udrømning af ethmoidalcellerne, hvorfra polypperne ofte har deres oprindelse.

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel