Ansigtssmerter [Trigeminusneuralgi]

Ansigtssmerter [Trigeminusneuralgi]

Trigeminusneuralgi er jagende “elektrisk” ansigtssmerte oftest svarende til 2. og 3. trigeminus gren.

Årsag

Ofte ideopatisk. Kan skyldes dissemineret sklerose – så oftest i to første trigeminusgrene – strukturel proces som for eksempel neurinom og neurovaskulær konflikt: at n. trigeminus og a. cerebelli posterior inferior ligger så tæt, at pulsationen i arterien påvirker nerven.

Symptomer

Svære ansigstsmerter, der oftest kan udløses ved sensorisk stimulus som for eksempel at spise eller børste tænder.

Klinik

Patienten er forpint, kan undlade at spise eller børste tænder for ikke at trigge smerten.

Diagnostik

Diagnosen stilles på klinikken. Der bør udføres MR af cerebrum med henblik på dissemineret sklerose, proces og neurovaskulær konflikt.

Patienten bør henvises til neurolog.

Behandling

Behandling kan opstartes på klinikken fx i form af hurtig optrapning i Trileptal: startende med 300 mg x 2 stigende med 300 mg om dagen til 1800 – 3600 mg i døgnet.

Effekt begynder inden for første døgn normalt. Vær specielt opmærksom på bivirkninger i form af svimmelhed, som ses i begyndelsen hos næsten alle og udslet der skal føre til seponering.

Behandling kan seponeres når der ikke har været smerter eller elektrisk fornemmelse i 4 uger og genoptages ved ny smerteperiode.

 

 

 

  

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel