Werniche-Korsakoff syndrom

Werniche-Korsakoff syndrom

Werniche-Korsakoff syndrom er en neuropsykiatrisk sygdomstilstand forårsaget af mangel på vitamin B1 (thiamin)

 

Werniche-Korsakoff syndrom har en karakteristisk triade af symptomer i form af øjenmuskellammelse (oftalmopelgi), konfusion (forvirring) og ataksi (ukoordinerede bevægelser)


Årsag

Thiaminmangel ses oftest i forbindelse med alkoholoverforbrug, men kan ses i forbindelse med malabsorbsionslidelser, spiseforstyrrelser og er også beskrevet ved svær kvalme og opkastninger.

Symptomer

Over dage til uger progredierende symptomer, kan typisk fremstå som akut funktionstab. 

Diagnostik

Øjenmuskelpareser, nystagmus, konfusion, ataksi ved fuldt udviklet tilstand. 

Anamnese og klinisk undersøgelse. 

Behandling

Ved mistanke indlægges patienten og behandles med store doser intravenøs thiamin og B-kombin.

Ved samtidig hypomagnesiemi korrigeres dette sideløbende, da det er en forudsætning for at thiamin og B-combin kan optages. Thiamin og B-kombin skal ved mindste mistanke altid indgives før eventuel i.v. glucose.

Ved tidlig behandling er tilstanden reversibel; hvis rettidig behandling ikke opnås, vil patienten få et irreversibelt amnestisk syndrom.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel