Hjernerystelse [Commotio cerebri]

Hjernerystelse [Commotio cerebri]

Hjernerystelse opleves med en symptomkompleks omfattende hovedpine, opkastning, svimmelhed, trætbarhed, og lysskyhed efter et hovedtraume.

Hvert år pådrager mindst 25.000 danskere sig en hjernerystelse.


Årsag

Det er vigtigt at være opmærksom på traumemekanismen, herunder sværhedsgraden.

Er patienten faldet, er det af betydning om det er fra et niveau over jorden, om patienten var i bevægelse før faldet, fx cykel eller rulleskøjter.

Ved trafikuheld kan man spørge til hvad der skete med bilen/cyklen og andre implicerede.

Det er også vigtigt at få oplysninger om patienten havde andre skader. Herudover er oplysninger om patienten har været bevidstløs – kan han/ hun huske hele forløbet, i givet fald hvor meget mangler der.

Symptomerne skyldes let ødem af hjernen som følge af at den er blevet rystet.

Symptomer

Ud over anamnesen som afslører hvor meget energi der har været i traumemekanismen og den umiddelbare effekt på hjernen i form af eventuel bevidstløshed og/eller amnesi, kan der forekomme fokale neurologiske symptomer som pareser eller refleksovervægt ved strukturel skade på hjernen.

Ved mistanke om basisfraktur kan der være læsion af membrana thympani eller liquroe fra næse/øre foruden brillehæmatom.


Hjernerystelse (Commotio cerebri) symptomer omfatter:

  • Hovedpine
  • Opkastning
  • Svimmelhed
  • Tætbarhed
  • Lysskyhed og lysskyhed efter et traume mod hovedet.

Ved svær akut hjernerystelse er patienten medtaget og sengeliggende. Ofte ses efter den akutte fase en længere periode, hvor patienten hurtigt udtrættes og så får forværring i hovedpine og svimmelhed.

Hos nogle patienter, særlig hyppigt patienter med anden bestående sygdom og psykisk belastning i forbindelse med traumet, kan tilstanden gå over i et post-commotionelt syndrom, typisk præget af hovedpine, svimmelhed, trætbarhed og hukommelsesproblemer.

En ukompliceret hjernerystelse fortager sig over dage til uger med en jævn bedring og oftest enkelte tilbagefald.

Faresignaler er forværring specielt i form af nyopståede fokale neurologiske symptomer, konfusion og opkastning. Det er meget sjældent at forværring i hovedpine og svimmelhed alene er tegn på behandlingskrævende tilstand.

Diagnostik

Den svært commotionerede patient bør være indlagt til observation i et til to døgn og have udført CT-skanning af cerebrum.

Patienten hvor bevidstløshed og/eller amnesi har forekommet eller ikke med rimelighed kan udelukkes bør vurderes på skadestue.

Såfremt der ikke har været tale om et højenergitraume, der ikke har været bevidstløshed/amnesi, andre betydende skader (fx fraktur), fokale neurologiske udfald eller tegn til basisfraktur kan patienten observeres under et roligt regime i hjemmet.

Behandling

Et roligt regime uden TV, computer og lignende anbefales generelt. Patienten bør begrænse aktiviteter der forværrer symptomerne.

PCM eller lignende kan anvendes mod hovedpine.

Patientinformation:  Hjernerystelsesforeningen.dk

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel