Hjernehindeblødning [Subarachnoidal hæmoragi SAH]

Hjernehindeblødning [Subarachnoidal hæmoragi SAH]

Hjernehindeblødning eller subarachnoidal hæmoragi (SAH) er en spontan arteriel blødning i subaracnoidalrummet.

Årsag

Oftest som følge af bristet aneurisme, eventuelt warning leak. Kan også ses ved A-V-malformationer. Kan ses traumatisk. 

Symptomer

Svær voldsom akut hovedpine oftest ledsaget af kvalme og opkastning. Ved debut ofte bevidsthedspåvirkning, der ses oftest også fokale neurologiske udfald.

Ved større SAH kan debutsymptomet være pludselig død. Debut ofte i forbindelse med fysisk aktivitet. 

En gradvist opstået hovedpine giver ikke mistanke om SAH. 

Diagnostik

Ved mistanke om SAH indlægges patienten akut. Udredningen består i CT-skanning af cerebrum efterfulgt af lumbalpunktur hvis CT er normal.

Lumbalpunktur kan tidligst udføres 12 timer efter symptomdebut.

Patienten med en warning leak vil oftest have det glimrende ret hurtigt, men er i stor risiko for ny og måske fatal blødning uden relevant udredning og behandling. 

Behandling

Målet med behandlingen er, at få aneurismet helt aflukket.

Aneurismer behandles endovaskulært med coiling eller ved åben kirurgi i form af klipsning afhængig af lokalisationen.

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel