Borreliose [Skovflåtbid]

Borreliose [Skovflåtbid]

Borreliose, hyppigste danske vektorbårne infektion, forårsaget af spirokæt af Borrelia-arten, ved infektion i centralnervesystemet.

(Neuroborreliose eller Lyme’s disease): Borrelia burgdorferi. Spirokæten overføres ved bid af skovflåt (Ixodes ricinus).

Flåten bider sig fast der, hvor huden er tynd, som for eksempel knæhaser, lysken, armhuler og hårkant. Flåter kan dog sidde alle steder. 

Under 50% af patienterne har bemærket skovflåtbid.

I Danmark ses ca. 200 tilfælde af neuroborreliose om året, hyppigst august-oktober.

Symptomer

Man kan inddele neuroborreliose i tre stadier; lokaliseret stadie (I), tidligt (II) og sent (III) dissemineret stadie.

  1. Erythema migrans 1-4 uger efter flåtbid (<25% får hudforandringer ved borreliose)
  2. Efter uger til måneder får ca. 15% disseminering med evt. influenzasymptomer, ringformet rødt udslæt efter bid (erythema cronica migrans) og neurologiske symptomer hyppigst i form af smertende radikulopati (især aksiale rygsmerter) og mononeuritis (især perifer facialisparese og ofte bilateralt), sjældnere encephaliti
  3. Efter 6 måneder til 9 år ses i ekstremt sjældne tilfælde kronisk progressiv meningo-encephalopati med koncentrations- og hukommelsesbesvær, hudforandringer, spastisk paraparese og blæresymptomer.

Led- og hjerteproblemer ved borreliose ses stortset aldrig i Danmark.

Diagnostik

Ved klinisk oplagt erythema migrans sættes i behandling uden serologisk undersøgelse, som hos 50% vil være negativ.

Ved mistanke om neuroborreliose henvises til neurologisk afdeling, der vil sende spinalvæske til undersøgelse for øget celletal og intratekal produktion af borrelia-antistoffer.

Differentialdiagnose

Bells parese, Zoster radikulopati, andre CNS-infektioner, dissemineret sclerose, influenza.

Behandling

Erythema migrans: Penicillin V 1,5 MIE x 3 i 10 dage. Alternativt tabl. tetracyclin 250 mg x 4 i 10 dage eller tabl. doxycyclin 200 mg x 1 den første dag og herefter 100 mg x 1 i 9 dage.

Neuroborreliose er anmeldelsespligtig. Se www.ssi.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel