Neurologiske symptomer ved andre sygdomme

Neurologiske symptomer ved andre sygdomme

Neurologisk symptomer som led i anden sygdom.

ikke sjældent dominerende og medførende differentialdiagnostiske vanskeligheder over for promære neurologiske sygdomme. 

Årsag

Mangfoldige da neurologiske symptomer kan ses som led i

  • Hjerne og nerver (hyper- og hypothyreoidisme, diabetes mellitus, hyper- og hypoparathyreoidisme, Addisons sygdom, Cushings sygdom 
  • Blodsygdomme (anæmi, B12- vitaminmangel, polycytæmia vera, leukæmi, myelomatose) 
  • Mave – tarm (leversvigt, hepatolentikulær degeneration/Wilsons sygdom, porfyri) 
  • Hjerte og blodkar (atrieflimmer, syg sinus knude, mekaniske hjerteklapper, hjerte stop) 
  • Bindevævssygdomme (systemisk lupus erytematosus, arteritis, Wegeners granulomatose, Demato- og polymyositis, sklerodermi)
     
  • Nyresygdomme (uræmi) (uræmi) 
  • Ernæringsdeficit, intoksikationer og misbrug (alkoholrelateret, B1- og B12-vitaminmangel, steroider, centralstimulerende – antiinfektiøse – og antiarytmetiske medikamina, organiske opløsningsmidler, metaller og toksiske gasser) 
  • Kræft (paraneoplastiske manifestationer – evt. måneder-år før cancersymptomer, metastaserelaterede, behandlingsrelaterede) 


Symptomer

Kan hidrøre både fra det centrale og perifere nervesystem. I hjernen kan symptomerne være lokaliseret til f.eks. basalganglierne og medføre bevægeforstyrrelse, lillehjernen og medføre ataxi eller udbredt og medføre hovedpine, kvalme, konfusion, encefalopati, coma, personlighedsændringer eller demens. 

I det perifere nervesystem kan ses motorisk, sensorisk eller blandet mononeuritis/mononeuritis multiplex/polyneuropati, perifere pareser, atrofi mm. 

Behandling

Vigtigste er at finde grundmorbus og forsøge at behandle denne, hvilket oftest reducerer/helbreder de neurologiske gener.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel