Kronisk diaré er defineret ved afgang af flydende afføring > 200 g pr. døgn længere end 2 uger

 

Årsager til kronisk diaré

 

Der kunne anføres talrige årsager ud over ovennævnte, her kan nævnes: galdesyremalabsorption, komplikationer til operation med tarmresection, vagotomi, ventrikelresektion, cholecystektomi og følger efter strålebehandling samt kronisk intestinal iskæmi.

Metaboliske sygdomme, herunder: hyperthyreose, diabetes neuropati, addison-krise, og kronisk obstipation (især hos ældre) såkaldt sterkoral diarré.


Følgende forhold bestyrker mistanken om et organisk grundlag:

Alder > 50 år, vægttab, feber, natlig diare samt påvirket biokemi med forhøjede inflammationsvariable, anæmi, og hypoalbuminæmi. Fæcesvolumen over 400 g pr. døgn hos voksne.


Diagnostik

Kliniske undersøgelse, almentilstand, ernæringstilstand, palpation af abdomen mhp. udfylding og ømhed. Der bør foretages exploratio rectalis. Dyrkning for tarmpatogene bakterier- inkl. Clostridium difficile (især ved forudgående antibiotikabehandling), samt undersøgelse for parasitær infektion (orm, æg og cyster).


Blodprøver

Hæmatologi inkl. jernstatus, faseproteiner, eletrolytter, B-12 vitamin og folat, biokemisk leverfunktion, amylase og evt. screening for coeliaki.

Den videre udredning vil sædvanligvis finde sted i speciallægeregi eller på sygehus og indebærer:
Fæcesundersøgelser: måling af volumen og udskillelse af fedt i afføringen over 3 døgn, mest optimal på en fedtfikseret diæt, fx 70 g/døgn. Normalt udskilles ikke mere end 7 g fedt i afføringen ved indtagelse af 70 g fedt/dag.

Steatoré ses typisk ved: Pankreasinsufficiens, andre malabsorptionstilstande, cøliaki, Crohns sygdom med tyndtarmsaffektion, intestinal iskæmi, stråleenterit og bakteriel overvækst samt efter større tyndtarmresektion.


Udredningen indbefatter ofte billeddiagnostik (barium kontrastundersøgelser, UL- abdomen, CT- eller MR-skanning), samt endoskopiske evaluering.

Hvis der er inflammation og evt. blødning kan diagnosen være Colitis ulcerosa/Mb Crohns eller cancer coli, divertikulitis, stråle enteropati, samt iskæmisk colitis. Ublodige vandig diare kan ses ved sygdomme som colon irritabile, mikroskopisk colitis (lymfocytær/collagen), laksantiamisbrug (naturpræparater), thyreotoksikose, alkohol overforbrug, og laktosemalabsorption.

 
 
 
 
 
Senest opdateret: 8. maj 2018